Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Asbestrelaterade sjukdomar: En inblick i mesoteliom, lungcancer och andra hälsoproblem

Asbestexponering kan orsaka en rad allvarliga och ibland dödliga sjukdomar. I denna artikel undersöker vi närmare några av de vanligaste sjukdomarna som är kopplade till asbest, såsom mesoteliom och lungcancer, samt metoder för behandling och förebyggande åtgärder.

1. Asbestos

Asbestos är en kronisk lungsjukdom som orsakas av inandning av asbestfibrer. När fibrerna fastnar i lungvävnaden kan de orsaka inflammation och ärrbildning, vilket resulterar i följande symtom:

 • Andnöd
 • Hosta
 • Bröstsmärtor
 • Nedsatt lungfunktion

Även om det inte finns någon bot för asbestos, kan behandlingar såsom medicinering, syrgasterapi och fysioterapi hjälpa till att lindra symtom och förbättra livskvaliteten för drabbade personer.

2. Mesoteliom

Mesoteliom är en sällsynt men aggressiv form av cancer som främst drabbar lungornas och bukhålans hinna. Det är nästan uteslutande kopplat till asbestexponering och kan ta flera decennier att utvecklas. Symtom på mesoteliom kan inkludera:

 • Andnöd
 • Bröstsmärtor
 • Vätskeansamling i buken
 • Viktnedgång
 • Trötthet

Behandlingen för mesoteliom kan inkludera kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. Tyvärr är prognosen för mesoteliom oftast dålig, men tidig upptäckt och behandling kan förbättra överlevnaden och livskvaliteten.

3. Lungcancer

Asbestexponering ökar risken för att utveckla lungcancer, särskilt bland personer som röker. Symtom på lungcancer kan inkludera:

 • Ihållande hosta
 • Hosta upp blod
 • Andnöd
 • Bröstsmärtor
 • Viktnedgång
 • Trötthet

Behandling av lungcancer kan innefatta kirurgi, strålbehandling, kemoterapi, målinriktad terapi och immunoterapi. Prognosen för lungcancer varierar beroende på stadium vid upptäckt och behandlingsalternativ, men tidig upptäckt och behandling är avgörande för att förbättra överlevnaden.

4. Förebyggande av asbestrelaterade sjukdomar

För att minimera risken för asbestrelaterade sjukdomar är det viktigt att vidta följande förebyggande åtgärder:

 • Undvika att störa material som innehåller asbest, om du inte är utbildad och certifierad för att hantera det.
 • Använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du arbetar med asbesthaltigt material.
 • Följa lagar, regler och riktlinjer för hantering och bortskaffande av asbesthaltigt material.

5. Om du misstänker asbestexponering

Om du misstänker att du har utsatts för asbest, är det viktigt att vidta följande åtgärder:

 • Informera din läkare om din potentiella exponering, även om du inte uppvisar några symtom. Det är viktigt att din läkare är medveten om din exponeringshistorik, eftersom symtom på asbestrelaterade sjukdomar kan ta flera decennier att utvecklas.
 • Sluta röka om du är rökare, eftersom rökning i kombination med asbestexponering kraftigt ökar risken för lungcancer.
 • Om du arbetar i en miljö där asbestexponering är möjlig, se till att du följer alla säkerhetsföreskrifter och använder lämplig skyddsutrustning.

Asbestrelaterade sjukdomar, såsom asbestos, mesoteliom och lungcancer, är allvarliga hälsoproblem som kräver uppmärksamhet och förebyggande åtgärder. Genom att vara medveten om dessa sjukdomar och hur de kan behandlas och förebyggas kan vi arbeta tillsammans för att skydda oss själva och våra nära och kära från de faror som asbest utgör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *