Tungrivning i Stockholm

Guide om tungrivning

Tungrivning är en rivning av tyngre och större byggnader. I den här guiden kan du läsa mer om vad som räknas som tung rivning, samt vanliga exempel på strukturer som kräver denna typ av arbete.

Tungrivning

En tungrivning är en sorts rivning där man river ner bärande och större konstruktioner eller byggnader som oftast är består av betong eller stål.

Anledningen till att det kallas tungrivning och inte bara rivning är för att det handlar om att man river ner större och tyngre konstruktioner och byggnader som kräver en högre nivå av säkerhet och expertis.

När en tungrivning ska utföras så är det viktigt att den utförs på ett korrekt fackmannamässigt sätt så att det blir säkert och bra utfört. Detta är särskilt viktigt när det gäller större rivningar som tungrivningar oftast är. Annars kan dom svåra och farliga momenten i rivningen få stora konsekvenser om dom inte hanteras på rätt sätt.

Vad klassificeras som tungrivning?

En rivning kan ske på olika sätt, till exempel genom ombyggnation, håltagning eller totalrivning. Lättrivning och tungrivning är de två formerna av återuppbyggnadsrivningar. Termen ”lättrivning” avser avlägsnande av innerväggar, medan ”tungrivning” innebär rivning av bärande konstruktioner av en byggnad som är byggda med stål eller t,ex betong.

Olika rivningsmetoder kan användas beroende på vad målet med rivningen är. Tungrivningar kan användas för att riva till exempel:

  • Större byggnader eller konstruktioner av betong och stål
  • Silos
  • Industribyggnader
  • Vagnhallar
  • Kajer
  • Broar

Kostnadsfri offert? Kontakta oss idag

Process av Tungrivning

Så kan en Process av en Tungrivning gå till

När man ska genomföra en tungrivning måste man ha en väl utformad, effektiv och säker process. Här nedan kan du se hur en tungrivning kan gå till:

01.

Steg 1

Det första steget i processen är att göra en första bedömning av byggnaden eller konstruktionen som ska rivas. Detta görs för att kartlägga de olika områden som behöver rivas och för att göra en plan för hur rivningen ska genomföras.

02.

Steg 2

Det andra steget är att förbereda inför tungrivningen. Detta innefattar till exempel att informera ägare till närliggande fastigheter, koppla bort ledningar och spärra av och säkra platsen så inte en olycka eller omgivningen kan ta skada.

03.

Steg 3

Det tredje steget är att utföra själva rivningsarbetet . Detta görs med hjälp av utrustning och utbildade personal. Rivningsarbetet utförs i enlighet med den plan som gjordes i det första steget.