Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Sanering av ventilation i Stockholm

Rengöring av ventilation av Victor Johanson AB: Så får du friskare luft hemma.

Vi inser vikten av att hålla vår ventilation ren – det påverkar allt från luftkvaliteten i våra hem till vår hälsa.

Fördelar med ren luft

När vi rengör våra ventilationssystem, säkerställer vi att luften vi andas är fri från partiklar som damm, pollen och mögelsporer. Detta minskar risken för allergier och luftvägsproblem.

 • Förbättrad luftkvalitet: Ren luft innebär mindre föroreningar och irritanter.
 • Hälsa: Renare luft kan leda till mindre hälsoproblem, speciellt för de med astma eller allergier.

Ventilation 101

Ventilationssystemet i våra byggnader är avgörande för att cirkulera luft och eliminera fuktighet. Att regelbundet rengöra dessa kanaler gör att systemet fungerar effektivt.

 • Underhåll: Genom att underhålla ventilationen förebygger vi dyrare reparationer.
 • Energieffektivitet: Ett väl underhållet system är mer energieffektivt, vilket kan leda till lägre energiräkningar.

Så rengör vi din ventilation

Vi ser till att ditt ventilationssystem är noggrant inspekterat och rengjort för bästa möjliga luft i hemmet eller på jobbet.

Vår process

Innan vi påbörjar själva rengöringen, genomför vi alltid en noggrann inspektion. Vi använder modern utrustning som kameror för att granska kanalernas skick. Det hjälper oss att identifiera blockeringar, skador eller områden med ökad ansamling av partiklar.

Rengöringsstegen

Efter inspektionen följer våra skräddarsydda rengöringssteg:

 1. Förberedelse: Vi täcker omgivande områden för att skydda ditt hem eller arbetsplats under rengöringsprocessen.
 2. Rensvajer och borste: Vi använder en specialdesignad borste monterad på en rensningsvajer för att mekaniskt avlägsna damm och smuts från ventilationssystemets inre.
 3. Avslutande luftspolning: Som ett sista steg blåser vi genom kanalerna med tryckluft för att avlägsna eventuella återstående partiklar och försäkra oss om att systemet är rent.

Varför Välja Victor Johanson AB?

När det kommer till att hålla luften i ditt hem eller kontor ren, är Victor Johanson AB det självklara valet. Vi förstår vikten av ett välfungerande ventilationssystem.

Kvalitetsstandarder

Vi på Victor Johanson AB sätter alltid kvaliteten främst. Våra metoder för sanering av ventilationskanaler är noggrant utarbetade för att säkerställa optimal luftkvalitet. Genom att använda avancerade verktyg och tekniker garanterar vi att varje projekt uppfyller strikta industristandarder. Vår professionella personal är erfaren och utbildad för att hantera allt från enkel rengöring till mer komplexa uppgifter, vilket minskar risken för bakterie- och mögeltillväxt i dina ventilationssystem.

Vanliga Frågor om Ventilationsrengöring

När vi pratar om rengöring av ventilationssystem dyker det ofta upp en hel del frågor. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och besvarar dem här för att göra processen lite tydligare för er.

Hur ofta ska vi rengöra våra ventilationskanaler?

Det beror på flera faktorer, men generellt rekommenderas en grundlig rengöring vart tredje till femte år. Om ni bor i en miljö med mycket damm eller har husdjur, kan det behövas oftare.

Är det viktigt att rengöra ventilationskanalerna?

Absolut! Rengöring bidrar till bättre luftkvalitet och kan förlänga systemets livslängd.

Vilka metoder används för att rengöra ventilationen?

Det finns olika metoder. Vi brukar använda borstar, tryckluft och ibland även kemiska medel. Vi väljer metod baserat på typ av system och grad av smutsighet.

Vilka delar ingår i en rengöring?

 • Inspektion av systemet
 • Rengöring av kanaler
 • Byte av filter
 • Kontroll och rengöring av fläktar och värmeväxlare

Kan vi rengöra systemet själva?

För det mesta är det en uppgift för proffs med rätt utrustning. Men ni kan definitivt byta filter och hålla rent runt ventiler på egen hand.

Vår process

Vår process av sanering av ventilation

Vi har en snabb och effektiv sanering för ventilationer. Du kan läsa mer om våran process av sanering av ventilation nedan:

01.

Steg 1

Det första steget är att ta bort all smuts, damm och skräp från ventilationssystemet.

02.

Steg 2

Nästa steg är att desinficera systemet. Detta bidrar till att döda eventuella bakterier eller mögel som kan finnas.

03.

Steg 3

Slutligen rengör vi ventilationskanalerna för att öka cirkulationen av ren luft.