Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Sanering av Lägenhet i Stockholm

Låt oss hjälpa dig med en snabb och smidig sanering av din lägenhet.

Många människor tänker inte på saneringen av sin lägenhet förrän de upptäcker problem med mögel, rök och andra föroreningar kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de inte hanteras på rätt sätt.

Behöver du hjälp med att sanera en eller flera lägenheter? Då kan du kontakta oss här på Victor Johansson AB för kostnadsfri offert.

Anledningar till varför du kan behöva sanera din lägenhet

Det finns många anledningar till varför du kan behöva sanera din lägenhet. Några av de vanligaste orsakerna är:

  • Mögel
  • Fukt
  • Lukt
  • Nikotin
  • Vägglöss

Att få problem med t,ex mögel, fukt eller vägglöss är ingen rolig upplevelse och kan leda till att din lägenhet kan ta skada samt din hälsa.

Men det finns även andra typer av saneringar i lägenhet som man kan behöva utföra och det är sanering av ohyra, dödsbo och brand och röksanering. Här nedan kan ni läsa mer om dom olika saneringarna och hur processen går till för respektive sanering.

Mögelsanering av lägenhet

En mögelsanering utförs för att avlägsna mögel som uppstått av t,ex fukt eller vattenskador. Mögel älskar fuktiga miljöer och lägenheter som inte ventileras eller har ett bristande ventilationssystem är är särskilt känsliga för mögeltillväxt.

Om du bor i en lägenhet med mögel är det viktigt att du vidtar åtgärder snabbt eftersom mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem som astma, allergier och andningsproblem.

Processen av en mögelsanering börjar med att man undersöker hur omfattande mögel problemet är och hur den har uppstått. Efter att man har undersökt lägenheten så gör man rent och tar bort allt mögel med speciella kemikalier och rengöringsmedel. Man åtgärdar också källan till att möglet uppstod från första början om det behövs.

Sanering av fuktskadad lägenhet

En sanering av en fuktskadad lägenhet kan göras om man t,ex fått problem med en läcka i taket som inte upptäckts eller om ett rör i väggen till exempel gått sönder.

Processen för en fuktsanering börjar med att man identifiera källan till fuktskadan. När källan till fuktskadan väl har identifierats så åtgärdar man källan till fukten och sen sätter man in fläktar för att torka det utsatta området.

Sen tas allt fuktskadat material bort då det inte går att rädda och sätter in nytt material som golv, skåp eller andra saker som förstörts i samband med fuktskadan.

För dig som vill veta mer om sanering av fukt så kan ni läsa mer här.

Luktsanering av en lägenhet

Sanering av lukt i en lägenhet kan behöva saneras av flera olika anledningar och görs för att ta bort starka och otrevliga lukter som inte försvinner med vanlig rengöring.

Processen för en luktsanering börjar med att identifiera källan till lukten. När orsaken till lukten har hittats så avlägsnar man material som blivit utsatt och rengör det utsatta området med speciella rengöringsmedel för att ta död på partiklar så att lukten avtar.

Om du behöver hjälp med att ta bort illaluktande lukter i din lägenhet så kan du läsa mer här.

Sanering av nikotin i en lägenhet

För dig som vill ha hjälp med att ta bort starkt luktande nikotin eller nikotin fläckar i din lägenhet så är en nikotinsanering som krävs för att få bort nikotinet.

Vid en nikotinsanering så börjar man med att göra en undersökning av lägenheten som ska saneras. Detta för att fastställa skadans omfattning och utveckla en behandlingsstrategi. Efter att undersökningen är klar så görs väggar, tak och andra delar av lägenhetens struktur rent med särskilda rengöringsmedel.

Efter rengöringen så ventileras lägenheten för att avlägsna eventuella nikotinpartiklar från luften.

Brand- och röksanering av rökskadad lägenhet

Om du har haft oturen att råkat utför en brand i din lägenhet eller i närheten av din lägenhet så behöver man göra en brand och röksanering om lägenhetens struktur har skadats. 

Processen för en brand- och röksanering börjar med en inspektion av lägenheten och hur omfattande problemet är.

Nästa steg är att reparera eventuella brandskadade delar av lägenheten. Detta kan omfatta målning, byte av mattor eller annan golvbeläggning och reparation av tak. Det sista man gör är att sanera de rökskadade områdena och ventilera lägenhet så att ingen röklukt finns kvar.

Sanering av vägglöss i lägenhet

Har du råkat ut för vägglöss i din lägenhet?  Om du har det så är det effektivaste sättet för att bli av med vägglössen är att göra en sanering av vägglöss.

Det första steget i processen är att identifiera om det finns vägglöss och vart i lägenheten dom finns. och deras källa.

När källan har identifierats behandlas området med speciella kemikalier och rengöringsmedel för att döda vägglössen och deras ägg. Det är också viktigt att alla textilier, madrasser och möbler i lägenheten rengörs noggrant eller byts ut.

Sanering för att ta bort ohyra i lägenhet

Ohyra är något som verkligen kan ställa till det och är inte så särskilt trevligt, men det finns en lösning och den heter sanering. När man ska utföra en sanering för att ta bort ohyra i en lägenhet börjar processen med en inspektion av lägenheten för att identifiera var ohyran finns och vilken typ av ohyra det handlar om.

Efter inspektionen utarbetas en plan för att avlägsna skadedjuret från lägenheten med hjälp av särskilda kemikalier, fällor eller andra metoder. Därefter rengörs och desinficeras området för att förhindra ytterligare angrepp.

Om du behöver hjälp med en sanering av ohyra så kan du läsa mer här.

Sanering av dödsbo

Om en anhörig eller person har gått bort så kan en sanering av dödsbo i en lägenhet göras för att rengöra och desinficera lägenheten från bakterier och lukter som kan uppstå vid dödsfall.

En liksanering och sanering av ett dödsbo hanteras med största respekt och gör lägenheten ren för att förhindra att sjukdomar sprids och tar bort eventuella dåliga lukter.

Vem riktar sig saneringstjänsterna för lägenheter till?

Tjänsterna för dom olika saneringstjänsterna av lägenheter riktar sig till privatpersoner och fastighetsförvaltare.

Så om du behöver hjälp med någon av ovanstående saneringstjänsterna så tveka inte att ta kontakt med oss via: [email protected] eller så kan ni ringa oss så hjälper vi er.

Vår process

Vår process av sanering av lägenhet

Vi är fast beslutna att ge alla våra kunder den bästa möjliga upplevelsen, vilket är anledningen till att vi lägger stor vikt vid varje steg i vår processer av våra tjänster.

Här nedan kan du läsa mer om vår process av sanering av lägenhet.

01.

Steg 1

Första steget i vår process av en sanering av en lägenhet är att komma hem till dig och göra en inspektion av lägenhet för att kunna planera för saneringen. 

02.

Steg 2

När inspektionen är klar så återkommer vi med en offert och sätter igång med saneringen när offerten godkänns. 

03.

Steg 3

Efter att saneringen är utförd så går vi igenom vad som har gjorts samt att vi ger er råd för framtida och eventuellt återkommande problem som kan behövas saneras.