Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Klottersanering i Stockholm

Professionell klottersanering och borttagning av graffiti i Stockholm

Ta bort klotter

Vi på Victor Johansson AB vet hur frustrerande och kostsamt det kan vara med klotter på din egendom. Det är därför vi har dedikerat oss åt att erbjuda professionell klottersanering i hela Stockholmsområdet. Med vår långa erfarenhet förstår vi vikten av att agera snabbt och effektivt för att din fastighet ska kunna återställas till sitt ursprungliga skick.

Vårt team av erfarna specialister använder sig av de senaste metoderna och har de rätta verktygen för att säkert och noggrant ta bort klotter utan att skada underlaget. Oavsett vilken typ av fastighet det handlar om – från större byggnader och hyreshus till villor – hanterar vi alla uppdrag med samma höga standard av service och uppmärksamhet.

Vi förstår att klotter inte bara är ett visuellt bekymmer, utan även ett säkerhetsproblem. Därför arbetar vi också med att skapa säkra inomhusmiljöer och kan hjälpa till med sanering av andra typer av föroreningar. Överlämna ansvaret till oss och låt din fastighet i Stockholm få den omsorg den förtjänar.

Kostnad och Process

Vi på Victor Johansson AB vet att det är viktigt för våra kunder att snabbt få en uppfattning om kostnaden för klottersanering och att förstå hur saneringsprocessen går till.

Att få ett Kostnadsförslag

Få en snabb och enkel offert för borttagning av klotter från din fastighet. Tid är viktig, så kontakta oss för en prisuppgift anpassad efter dina behov. Priset beror på klotterts storlek och den påverkade ytan.

Saneringsprocessen steg för steg

När ni har accepterat vårt kostnadsförslag påbörjar vi saneringsprocessen. Detta sker i några klara steg:

 1. Inspektion: Vi utvärderar skadans omfattning och väljer rätt metod för att säkerställa bästa resultat.
 2. Rengöring: Med hjälp av miljövänliga medel ser vi till att klotter tas bort effektivt utan skada på underlaget.
 3. Skyddsbehandling: Om så önskas kan vi applicera en skyddande behandling som underlättar framtida sanering och skyddar ytan.
 4. Avslut: Vi försäkrar oss om att ni är nöjda med resultatet och att platsen är ren och återställd till sitt ursprungliga skick.

Varje steg är viktigt för oss och vårt mål är att din fastighet ska se ut som ny igen!

Vad är Klottersanering?

Klottersanering är den process där vi tar bort oönskade spraymålningar eller skrift från byggnader och andra ytor. I Stockholm, där stadsbilden ofta påverkas av klotter och graffiti, är vårt arbete av stor vikt för att bevara fastigheters estetik och värde.

Grunderna i klottersanering

Grundpelaren i klottersanering är att effektivt återställa ytor till sitt ursprungsskick. Metoderna varierar från enklare mekanisk borttagning till avancerad kemisk behandling. Det kräver inte bara rätt utrustning, utan också noggrannhet och kunskap om olika material för att säkerställa att själva saneringsprocessen inte skadar underlaget. Vi på Victor Johansson AB fokuserar på:

 • Mekanisk borttagning: Används på ytor där graffiti kan tas bort utan kemikalier.
 • Kemisk rengöring: Effektiva och miljöanpassade produkter för att lösa upp och avlägsna färg från de flesta typer av ytor.
 • Förebyggande behandlingar: Skyddande lager för att underlätta framtida sanering och skydda mot klotter.

Viktiga termer: Klotter och Graffiti

För oss är det viktigt att tydliggöra skillnaden mellan klotter och graffiti. Klotter är vanligtvis oönskade skrivningar eller målningar som utförs utan tillstånd, vilket ofta uppfattas som skadegörelse. Å andra sidan kan graffiti klassas som en konstform när den görs med ägarens medgivande. Vårt arbete inriktas på att:

 • Klotterborttagning: Avlägsna taggar och ritningar gjorda utan tillåtelse.
 • Graffitisanering: Ta hand om murar och ytor som har oönskad graffiti, även om vissa graffiti kan ses som konstnärliga verk.

Vi på Victor Johansson AB är här för att ta hand om Stockholms skönhet genom ansvarsfull och expertmässig klottersanering.

Tjänster för Fastighetsägare

När oönskade klotter dyker upp på er fastighet, är vi på Victor Johansson AB redo att åtgärda problemet och se till att era byggnader i Stockholm ser ut som nya igen. Vi står för effektivitet och kvalitet.

Klottersanering för Fastigheter

Vi har hand om borttagning av graffiti för alla typer av fastigheter – från stora komplex och hyreshus till villor. Vårt team arbetar snabbt för att:

 • Utbehandla klotter med metoder som är skonsamma för byggnadens ytor.
 • Återställa fasaden till dess ursprungliga skick.

Planering och Förebyggande Åtgärder

För oss handlar sanering inte bara om att ta bort klotter. Det innebär även:

 • Grundlig planering: Vi analyserar era fastigheters unika behov och skapar en skräddarsydd plan.

 • Förebyggande åtgärder: Vårt mål är att hjälpa er att undvika framtida klotter genom att:

  • Välja rätt typ av skyddande behandlingar.
  • Ge råd om övriga säkerhetsåtgärder.

Tillsammans skapar vi en hållbar och vacker miljö för fastighetsägare runt om i Stockholm.

Saneringstekniker

När vi på Victor Johansson AB tar oss an klottersanering, använder vi en rad effektiva och områdesanpassade metoder. Våra tekniker kombinerar hög effektivitet med omsorg om miljön.

Kemikalier och Miljövänliga Metoder

Vi använder en variation av kemikalier som är både kraftfulla mot klottret och skonsamma mot underlaget och naturen. Våra miljövänliga metoder minskar påverkan på ekosystemet och är en viktig del i vår strävan efter hållbarhet.

 • Biologiskt nedbrytbara lösningar: Säkra för användare och miljön.
 • pH-neutrala preparat: Effektiva samtidigt som de värnar om omgivningen.

Högtryck och Blästringstekniker

Högtryckstvättning och blästring är kraftfulla metoder vi använder för att effektivt avlägsna klottret utan att skada underlaget.

 • Varmvattentvätt: Löser upp färg med hög temperatur och tryck.
 • Soda- och sandblästring: Används varsamt för olika typer av ytor.

Genom att kombinera dessa tekniker ser vi till att allt klotter tas bort snabbt och säkert, med respekt för både fastigheterna vi sanerar och miljön vi alla delar.

Områden i Stockholm

Vi på Victor Johansson AB har lång erfarenhet av klottersanering inom olika delar av Stockholmsområdet. Vi anpassar våra tjänster för att matcha de specifika behoven i varje distrikt.

Klottersanering i innerstaden

I innerstaden tar vi hand om allt från historiska byggnader till moderna kontorskomplex. Vår metodik ser till att din fastighet i Stockholms kärna återställs till sitt ursprungstillstånd utan att skada känsliga material eller strukturer.

Tjänster i Stor-Stockholm och Värmdö

Förutom vår verksamhet i innerstaden, erbjuder vi klottersaneringstjänster i hela Stor-Stockholm och natursköna Värmdö. Vi förstår att varje område har sina egna utmaningar och ser till att våra insatser alltid är skräddarsydda för miljön runt omkring, vare sig det gäller tät stadsmiljö eller lugnare skärgårdsidyller.

Förebyggande av Klotterskador

Att förhindra klotterskador är lika viktigt som att radera dem. Vi på Victor Johansson AB fokuserar på att skydda er fastighet och erbjuda hållbara lösningar som håller ytor säkra över tid.

Skyddsbehandlingar och Ytsäkerhet

Skyddsbehandlingar är viktiga för att se till att ytor förblir rena efter klottersanering. Vårt team applicerar klotterskydd som skapar en barriär mellan målflächen och oönskat klotter. Detta gör att framtida skador kan avlägsnas enklare och med mindre arbete och medel.

 • Fördelar med skyddsbehandling:
  • Skydd: Skapar en tålig yta mot klotter
  • Långvarighet: Förlänger materialens livslängd

Klotterskyddet är anpassat till olika slags ytor, så vi bedömer noggrant den bästa lösningen för just din fastighet.

Underhåll och Långsiktiga Strategier

Vi betonar vikten av kontinuerligt underhåll för att undvika återkommande klotterskador. Tillsammans med er skapar vi strategier som inkluderar regelbunden inspektion och snabb hantering vid behov.

 • Steg i vår strategi:
  1. Kontinuerliga kontroller av utsatta ytor
  2. Omedelbar åtgärd vid upptäckt av klotter
  3. Utvärdering av rådande skydd och anpassning efter behov

Genom att samarbeta med oss på Victor Johansson AB i Stockholm säkerställs att din fastighet inte bara blir ren utan även behåller sitt skydd mot framtida skador.

Betydelsen av Certifierad Personal

Hos oss på Victor Johansson AB vet vi att kompetensen och legitimationskraven för vår personal har direkt inverkan på kvaliteten av klottersanering vi utför.

Utbildning och Certifiering

Vår personal genomgår kontinuerlig utbildning och uppfyller alla krav för certifiering inom klottersanering. Detta säkerställer att de nyaste metoderna och materialen används effektivt. Varje medarbetare hos oss är:

 • Utbildad i de senaste teknikerna för klottersanering
 • Certifierad för att garantera att arbetsmetoder och -processer följer branschstandarder och lagar

Trygghet och Professionell Service

Trygghet för våra kunder är grundläggande. Genom att anlita oss får ni:

 • En pålitlig partner som hanterar klottersanering från start till mål
 • Professionell service som innebär att vi behandlar ert ärende med största möjliga omsorg och effektivitet

Vi är ett professionellt rivningsföretag som ni kan lita på. Vi ser till att resultaten inte bara möter, utan överträffar era förväntningar.

Vår process

Vår process av klottersanering

För dig som vill veta mer om hur vår process av en klottersanering ser ut så kan du läsa mer om det i de 3 korta steg nedan:

01.

Steg 1

Det första vi gör är att bedöma skadan och ta reda på vilken typ av färg det rör sig om.

02.

Steg 2

Därefter påbörjar vi klottersaneringen där vi använder oss av den minst invasiva tekniken för att inte skada underlaget som färgen sitter på.

03.

Steg 3

När saneringen är klar inspekterar vi området för att säkerställa att det inte finns några spår kvar av färgen.