Oljesanering i Stockholm

Hjälp med oljesanering i Stockholm

Olja är bra på många sätt men om en olycka eller ett oljespill inträffar är det viktigt att försöka städa bort oljan så snabbt som det bara går . Det finns professionella saneringsföretag i Stockholm som kan hjälpa till med detta, men om det rör sig om ett litet oljeutsläpp så kan man själv ta upp och sanera bort oljan.

Här nedan kan du läsa mer om tips på hur man förebygger och åtgärdar ett oljeläckage eller spillning av olja och vilka konsekvenser för miljö och omgivning det kan ha. Vi kommer också att berätta om hur en process av en oljesanering kan se ut och vad sanering av olja är.

Sanering av olja

Oljeutsläpp kan orsaka stora miljömässiga skador. Det effektivaste sättet att sanera ett oljeutsläpp är att avlägsna oljan och förorenad jord och vatten så snabbt som möjligt. Detta kan göras med hjälp av en rad olika metoder, beroende på spillets storlek och plats.

För ett litet oljeutsläpp på land kan manuell sanering vara det bästa alternativet. Detta innebär att man använder absorberande material som t.ex vaxspån, granulat eller absorberande pulver beroende på omfattningen av spillet och om oljan finns i vatten eller på land.

Vid ett större oljeutsläpp kan mekaniska metoder vara nödvändiga för att avlägsna oljan. Detta kan innebära att man använder skummare och dammsugare för att avlägsna oljan från vattenytan, eller grävmaskiner och bulldozers för att ta bort oljeförorenad jord från marken.

När oljan väl har avlägsnats måste den tas hand om på rätt sätt. Detta kan ske genom förbränning av oljan eller genom en process som kallas biologisk sanering, där man använder bakterier för att bryta ner oljan.

Konsekvenser av oljeutsläpp och oljeföroreningar

Oljeutsläpp och oljeföroreningar kan få en rad negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa

Oljeutsläpp kan förorena vattenresurser, döda fisk och andra vattenlevande organismer och skada ekosystemet.

Oljeföroreningar kan också förorena marken och göra den obrukbar för jordbruket. Det kan också orsaka hälsoproblem för människor som kommer i kontakt med förorenad jord eller förorenat vatten.

Om du har ett oljeutsläpp på din mark eller egendom är det viktigt att sanera det så snabbt som möjligt för att minimera miljöskadorna. Om detta inte görs kan oljan spridas och orsaka ytterligare skador.

Tips på förebyggande åtgärder och vad man kan göra vid spillning av olja

Olyckor är alltid oförutsägbara, men det finns vissa åtgärder som du kan vidta för att förhindra att ett oljespill sker.

Åtgärder för att förhindra ett oljespill:

  • Att se till att alla behållare och tankar är slutna
  • Regelbunden kontroll av läckage
  • Förvara oljan på ett säkert och tryggt ställe
  • Att göra sig av med oljan på rätt sätt
  • Avgränsa utsläppet med hjälp av absorberande material som t,ex spån och absorberande pulver eller sand

 

Om lyckan skulle vara framme och spillning av olja skulle ske så är det viktigt att så snabbt försöka absorbera upp oljan med hjälp av det du har tillgängligt. Om det är ett litet oljeutsläpp så räcker det med att du försöker stoppa oljan att sprida sig och sen ringa ett saneringsföretag i Stockholm.

Men om det är ett större utsläpp som t,ex vid ett läckage eller en fordonsolycka så ska man ringa räddningstjänsten.

Processen av en oljesanering

Processen av en oljesanering

Här kan du se en kort sammanfattning av hur en process av en oljesanering kan gå till i 3 enkla steg.

01.

Steg 1

Det första som görs om det inte är en akut situation är att försöka att hindra oljan från att spridas mer än vad den gjort vid spillet.

02.

Steg 2

Det andra steget i processen är att försöka hitta källan till oljeläckan och försöka att åtgärda det eller laga det temporärt.

03.

Steg 3

Det sista steget är att sanera upp den olja som har spillts ut med verktyg och annan utrustning som är anpassat för att städa bort olja.