Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Oljesanering i Stockholm

Vi hjälper till att sanera oljeutsläpp på kort tid. Vår process är mobil och snabb

Letar du efter en pålitlig och erfaren saneringsfirma för oljesanering i Stockholm? Vi på Victor Johansson AB är en saneringsfirma i Stockholm som utför snabba och effektiva saneringar av olja. Då vi är experter inom oljesanering så kan vi erbjuda en heltäckande tjänst för att avlägsna oljor och andra föroreningar från både mark och vatten.

Vi kan hjälpa dig med en sanering av olja om du har ett oljeutsläpp på din mark eller fastighet. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att sanera ditt oljeutsläpp.

Sanering av olja

Oljeutsläpp kan orsaka stora miljömässiga skador. Det effektivaste sättet att sanera ett oljeutsläpp är att avlägsna oljan och förorenad jord och vatten så snabbt som möjligt. Detta kan göras med hjälp av en rad olika metoder, beroende på spillets storlek och plats.

För ett litet oljeutsläpp på land kan manuell sanering vara det bästa alternativet. Detta innebär att man använder absorberande material som t.ex vaxspån, granulat eller absorberande pulver beroende på omfattningen av spillet och om oljan finns i vatten eller på land.

Vid ett större oljeutsläpp kan mekaniska metoder vara nödvändiga för att avlägsna oljan. Detta kan innebära att man använder skummare och dammsugare för att avlägsna oljan från vattenytan, eller grävmaskiner och bulldozers för att ta bort oljeförorenad jord från marken.

När oljan väl har avlägsnats måste den tas hand om på rätt sätt. Detta kan ske genom förbränning av oljan eller genom en process som kallas biologisk sanering, där man använder bakterier för att bryta ner oljan.

Konsekvenser av oljeutsläpp och oljeföroreningar

Oljeutsläpp och oljeföroreningar kan få en rad negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa

Oljeutsläpp kan förorena vattenresurser, döda fisk och andra vattenlevande organismer och skada ekosystemet.

Oljeföroreningar kan också förorena marken och göra den obrukbar för jordbruket. Det kan också orsaka hälsoproblem för människor som kommer i kontakt med förorenad jord eller förorenat vatten.

Om du har ett oljeutsläpp på din mark eller egendom är det viktigt att sanera det så snabbt som möjligt för att minimera miljöskadorna. Om detta inte görs kan oljan spridas och orsaka ytterligare skador.

Tips på förebyggande åtgärder och vad man kan göra vid spillning av olja

Olyckor är alltid oförutsägbara, men det finns vissa åtgärder som du kan vidta för att förhindra att ett oljespill sker.

Åtgärder för att förhindra ett oljespill:

  • Att se till att alla behållare och tankar är slutna
  • Regelbunden kontroll av läckage
  • Förvara oljan på ett säkert och tryggt ställe
  • Att göra sig av med oljan på rätt sätt
  • Avgränsa utsläppet med hjälp av absorberande material som t,ex spån och absorberande pulver eller sand

 

Om lyckan skulle vara framme och spillning av olja skulle ske så är det viktigt att så snabbt försöka absorbera upp oljan med hjälp av det du har tillgängligt. Om det är ett litet oljeutsläpp så räcker det med att du försöker stoppa oljan att sprida sig och sen ringa ett saneringsfirma i Stockholm.

Men om det är ett större utsläpp som t,ex vid ett läckage eller en fordonsolycka så ska man ringa räddningstjänsten.

Vi utför oljesaneringar i hela Stockholms län

Om du bor i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Norsborg eller Sollentuna så kan vi hjälpa dig med oljesanering. Vi har stor erfarenhet och använder den senaste tekniken för att sanera ditt oljeutsläpp snabbt och effektivt.

Kontakta oss på Victor Johansson AB idag för en kostnadsfri offert.

Vår process

Vår process av oljesanering

På Victor Johansson AB erbjuder vi en snabb och effektiv metod för att avlägsna olja. Nedan kan du läsa mer om hur en oljesanering som utförs av oss går till.

01.

Steg 1

Först bedömer vi situationen och hittar källan till oljeutsläppet.

02.

Steg 2

Därefter tar vi bort oljan med hjälp av olika metoder, beroende på spillets storlek och plats.

03.

Steg 3

När oljan har avlägsnats tar vi hand om den på rätt sätt. Slutligen städar vi upp eventuella kvarvarande föroreningar.