Saneringsfirma i Stockholm

Saneringar och saneringsföretag i Stockholm

Det finns många saneringsföretag i Stockholm som kan hjälpa dig med att utföra en sanering och här kan du läsa om några av de vanligaste typerna av saneringar som du kan få hjälp med av ett saneringsfirma i Stockholm.

Vanliga orsaker till att man kan behöva ha hjälp med en sanering i Stockholm

Att man behöver sanera sin lägenhet, villa, lokal, butik eller någon annan byggnad eller struktur är inget ovanligt då det utförs flera tusen olika saneringar varje år.

Här nedan kan du läsa om det vanligaste orsakerna till varför man kan behöva ha hjälp med en sanering och vad dom olika ämnena och skadedjuren är och vad man ska tänka på.

Asbest

Asbest är ett farligt material som ofta användes i byggmaterial innan det förbjöds i Sverige 1982. Om asbest rubbas kan det frigöra små fibrer i luften som kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Om du tror att det finns asbest i din fastighet är det viktigt att du inte försöker ta bort den själv. Du bör kontakta ett professionellt saneringsföretag som har erfarenhet av att utföra saneringar av asbest.

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en typ av kemikalier som användes i många olika produkter tills de förbjöds i Sverige 1978. PCB är mycket farliga för miljön och kan orsaka allvarliga hälsoproblem vid inandning eller om det kommer i kontakt med huden.

Om du tror att det finns PCB i din fastighet bör du kontakta ett professionellt saneringsföretag som kan hjälpa dig med att utföra en PCB-sanering.

Klotter

Klotter (graffiti) kan vara ett allvarligt problem för både företag och privatpersoner. Graffiti eller klotter kan vara mycket svår att ta bort och kan orsaka skador på fastigheten och för att ta bort det så kan man behöva göra en klottersanering.

Om du har graffiti på din fastighet är det viktigt att du kontaktar ett professionellt saneringsföretag då det är ditt ansvar som äger till byggnaden eller strukturen att det inte sprids hat eller andra olagliga meddelanden.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om den andas in. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i världen och bör åtgärdas så fort det upptäcks.

Om du tror att det finns radon i din fastighet är det viktigt att du inte vistas i den miljö där du misstänker att det kan finnas radon. För att bli av med radonet och för att se till att inte andra människor eller djur utsätts för den bör du kontakta en saneringsfirma så snart som möjligt.

Nikotin

Nikotin är ett ämne som tenderar att sätta sig på ytor som väggar, tak och golv om man röker t,ex cigaretter och andra tobaksprodukter som innehåller Nikotin. Fläckar av nikotin på väggar och golv är inget som är vackert och kan dessutom vara svårt att få bort.

Förutom att det blir fläckar som sätter sig på dom olika materialen i t,ex bostaden så luktar det oftast ganska starkt. Enda sättet för att bli av med både fläckar och lukt är att göra en nikotinsanering.

Så om du behöver hjälp med att bli av med illaluktande nikotin och nikotinfläckar så är det en saneringsfirma du ska kontakta.

Lukt

Det finns många olika typer av lukter och odörer som kan skapa problem i lägenheter, hus och fastigheter. En lukt har oftast en källa men ibland kan det vara svårt att identifiera värt källan till lukten kommer ifrån eller så kan man inte få bort lukten själv genom rengöring.

Då kan en luktsanering av ett saneringsföretag vara det enda som kan hjälpa för att få bort lukten. Några av de vanligaste lukterna som kräver professionell hjälp är: nikotin, mögel, djur urin och avfall, kemisk lukt och röklukt.

Brand & Röksanering

Brand och rökskador som har uppstått efter en brand i din fastighet eller närliggande byggnad kan vara mycket svåra att rengöra. Röklukten kan också vara mycket svår att bli av med.

För att ta bort röklukt och andra skador som har uppstått så behöver du kontakta en saneringsfirma. Dessa företag har erfarenheten och utrustningen för att städa upp efter en brand och få bort röklukten.

Olja

Oljesanering är en process som används för att rengöra och avlägsna olja från ett område där den har spillt ut. Olja kan vara en allvarlig miljörisk och kan orsaka omfattande skador om den inte saneras snabbt.

Om du har olja på din mark eller om det varit en olycka och olja har spillts ut i miljön bör du kontakta ett professionellt saneringsföretag så snart som möjligt.

Ventilation

Om ventilationen är förorenad eller om det har fastnat smuts så kommer den inte att fungera som den ska och då kan en sanering av ventilationen utförd av en saneringsfirma vara lösningen.

Dålig cirkulation från ventilationen kan resultera i högre elkostnader och energiförbrukning som kan ge mer slitage på utrustningen. Dessutom så ökar det risken för möbel och att bakterier sprider sig.

Vägglöss

Vägglusen, som kallas Cimex lectularis på latin, är en blodsugande insekt som lever av blod från människor och andra och hittas oftast i sovrummet men kan finnas i andra delar av fastigheten. Om du har vägglöss hemma så är en sanering eventuellt tillsammans med god hygien och tvättning av alla kläder, möbler, väggar och golv för att utrota vägglössen.

Om du hittar vägglöss bör du därför kontakta ett professionellt företag som specialiserat sig på detta område och följa deras förslag. Du kommer så småningom att se att problemet är åtgärdat.

Ohyra

Ohyra är ett samlingsnamn för insekter och andra skadedjur som kan finns i byggnader, till exempel myror, skalbaggar, kackerlackor, malar, flugor och möss. Dessa skadedjur kan orsaka problem eftersom de sprider sjukdomar, förstör mat och egendom och är allmänt besvärliga.

Det finns många olika typer av företag som kan hjälpa dig att bli av med ohyran. Vissa företag använder kemikalier för att döda insekterna medan andra kan använda sig av andra metoder och utrustning.

Liksanering & Dödsbo

När en älskad person har dött kan du behöva tid för att läka både mentalt och känslomässigt men också behöva utföra en liksanering eller sanering av dödsbo. Därför kan det vara känslomässigt påfrestande att själv utföra sanering. Ett professionellt företag som specialiserar sig på denna typ av sanering kan hjälpa dig att göra en professionell och snabb sanering så att du kan få ta hand om dig själv och andra i din närhet.

Sanering av lägenhet

Att behöva sanera en lägenhet eller ett hus som har förorenats med farliga ämnen kan vara en svår uppgift. Du kanske inte vet var du ska börja eller hur du ska gå tillväga. I det här fallet bör du kontakta ett professionellt företag som erbjuder tjänster för sanering av lägenheter.

Dessa företag har erfarenheten och expertisen för att genomföra en säker och effektiv sanering av ditt hem så att

Många människor tänker inte på saneringen av sin lägenhet förrän de börjar uppleva problem. Mögel, rök och andra föroreningar kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de inte hanteras på rätt sätt.

Mögelsanering

Du är säkert inte den enda som har problem med mögel i ditt hem. Det är faktiskt ganska vanligt, särskilt i badrum och på andra ställen där fuktnivån är hög. Men låt dig inte luras – bara för att det är utbrett betyder det inte att det inte är allvarligt.

För att bli av med mögel så kan man testa själv först att försöka att få bort det men om problemet kvarstår bör du kontakta ett professionellt företag som erbjuder sanering av mögel.

Säker och ansvarsfull avfallshantering vid sanering

När du anlitar en saneringsfirma eller ett entreprenadföretag som utför olika typer av saneringar kan du vara säker på att dom utför sanering och behandlar avfallet vid en sanering med största ansvar och säkerhet.

Avfallshanteringen under saneringen är viktig av två skäl:

  1. För att skydda miljön från de skadliga effekterna av det avfall som uppstår under saneringen.
  2. För att skydda människor från de skadliga effekterna av att utsättas för det avfall som uppstår under saneringen.

 

Det finns många typer av avfall som kan uppstå vid sanering, t.ex. asbest, bly, olja, bensin och andra bekämpningsmedel. Alla dessa avfallsslag kan ha skadliga effekter på miljön och på människor om de inte hanteras på rätt sätt.

VANLIGA FRÅGOR

Här nedan så har vi sammanställt 5 utav några dom vanligaste frågorna om saneringar som människor ofta ställer. Har du några andra frågor om sanering eller något av våra andra ämnen så kan du ställa dom till oss via vår mail på: [email protected] så hjälper vi dig.

Kostnaden för en sanering kan variera beroende på vilken typ av sanering som ska utföras och hur omfattande själva sanering kommer att bli. Då en sanering också kan vara begränsad till en byggnad som ett hus eller till företag med en större byggnad så kan priserna se olika ut.

Det enklaste sättet för att få veta vad en sanering kostar är att kolla upp olika saneringsfirmor och entreprenadföretag i Stockholm och be om en offert.

Nej en sanering är inte farlig varken för dig eller andra som t,ex bor på det ställe eller jobbar där saneringen kommer att utföras. Saneringsfirmorna har all utrustning och kunskap för att kunna utföra en sanering på ett säkert och effektivt sätt.

Under saneringen så kommer du som kund inte få vistas i området som ska saneras och efter saneringen kommer det området som sanerats vara helt säkert att vistas i.

Det kan vara svårt att säga hur snabbt en saneringsfirma kan komma och hjälpa dig med din sanering då vi vissa saneringsarbeten är mer akuta och komplexa än andra. Dock så försöker dom flesta saneringsföretagen att prioritera sina kunder och lösa alla problemen så snabbt som det går.

Men en uppskattning av hur lång tid det kan ta är att det kan ta allt ifrån 1 vecka till 8 veckor att få hjälp.

En sanering kan ta olika lång tid beroende på storleken av det område som ska saneras, vilken typ av sanering som ska göras och om det behöver göras flera sanering för att säkerställa att man löst problemet.

För dig som av någon anledning inte kan vara utan den plats som ska saneras en längre tid så brukar dom flesta saneringsfirmor kunna erbjuda en tidsbegränsad och effektiv lösning som fortfarande löser problemet.

Det är oftast bäst om du kan lämna området medan sanering utförs. På så sätt utsätts du inte för eventuella gifter eller gaser som kan släppas ut under saneringsprocessen. Om du verkligen behöver vara kvar i den bostad som ska saneras brukar detta oftast gå att lösa då man kan spärra av så att saneringen kan fortgå även om du är på plats.