Brand & röksanering i Stockholm

Sanering av brand och rökskador i Stockholm

Om ditt hem eller företag har drabbats av en brand eller rökskador från en närliggande eller mindre brand så kan du ta hjälp av ett saneringsföretag i Stockholm som hjälper dig med att göra en brand och röksanering.

Här nedan kan du läsa mer om vad en sanering av brand och rökskador är och vad man själv kan göra för att göra rent efter en brand. Vi kommer också längre ner på sidan kolla närmare på hur en process av en brand och röksanering går till och hur en byggnad kan ta skada en av en brand.

Sanering av brand och rökskador

Vid brand och röksanering gör man först en bedömning av hur stort problemet är och vilka åtgärder som behöver göras. Vid en brand så brukar väggar, golv och tak skadas och måste därför repareras eller bytas ut.

Det svåraste att ta bort dock är röklukten som genomsyrar inredningen och byggnadsstrukturen. För att sanera och få bort den starka brandröken som har satt sig så krävs det en stor genomgående sanering där man kolla över alla ytor som röken kan ha kommit i kontakt med.

Detta kan innebära att man behöver:

  • Riva ner och byta ut väggar, tak och golv
  • Kasta rökskadade möbler, saker och annan inredning
  • Göra rent med starka och speciella rengöringsmedel för brand och röksanering
  • Måla om väggar och tak

Vad kan man göra själv för att rengöra efter en brand?

En brand kan vara förödande och läskig men framförallt farlig. Saker som kan gå förlorade i en brand är värdefulla saker som fordon och dyra tekniska apparater men också ovärderliga personliga saker som foton, tavlor eller arvegods.

Tyvärr så är ju bränder stora som små skadliga när det kommer till rök och brandskador på inredning och byggnaden. Om det är en lite brand som du hinner upptäcka i tid och lyckas släcka själv så kan du testa att vädra och sen avlägsna det som har brunnit. 

Dock så sitter oftast röklukten kvar och behöver då saneras för att lukten ska försvinna helt.

För att minska risken för att utsättas för en brand så är det alltid viktigt att skydda sig genom t,ex brandvarnare, brandsläckare och att alltid vara noga med ljus och andra källor som kan starta en brand.

Hur kan en byggnad ta skada av en brand?

En brand kan orsaka omfattande skador och den vanligaste typen av skador är själva branden, men även rök och värme kan orsaka skador. Rök kan orsaka sotskador och missfärgningar, medan värme kan orsaka skevhet och smältning av material.

Förutom att en brand kan göra så att det blir missfärgningar och ge permanenta rökskador så kan också orsaka strukturella skador på en byggnad.

Det kan vara allt ifrån nedbrunna väggar eller stommar. Branden om den släck kan också göra så att byggnadens struktur bli försvagad och kan då behövas riva.

Processen av en brand och röksanering

Processen av en brand och röksanering

Om du vill veta mer om hur en sanering av brand och rök kan du läsa vidare för att få en snabb sammanfattning av processen:

01.

Steg 1

Det första steget i en sanering av rök och brandskador är att undersöka hur mycket som är skadat och vad som måste göras. Detta innebär vanligtvis att väggar, tak och golv måste rivas och ersättas samt att rökskadade möbler, föremål och annan inredning måste kasseras.

02.

Steg 2

Nästa steg i processen innebär vanligtvis en grundlig sanering där man kontrollerar alla ytor som röken kan ha kommit i kontakt med. Detta kan kräva starka och speciella rengöringsmedel för brand och rök.

03.

Steg 3

När saneringen är klar är nästa steg att måla om väggar och tak om det behövs. Detta kommer att hjälpa till att avlägsna eventuella kvardröjande röklukter.