Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Mögelsanering i Stockholm

Snabb och effektiv mögelsanering i Stockholm med omnejd

Att hantera mögelskador kräver kunskap och rätt utrustning. Vi på Victor Johansson AB erbjuder professionell hjälp för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag inom hela Stockholms-området.

Allmänt

Vi tar oss an alla typer av mögelskador, oavsett om det handlar om mindre angrepp eller större utbrott. Med vår expertis säkerställer vi att möglet inte bara tas bort, utan vi jobbar också proaktivt för att förhindra att det uppstår igen.

Mögelsanering krypgrund

Krypgrunden är särskilt utsatt för mögel på grund av hög luftfuktighet. Vi ser till att grundligt sanera och avfukta detta utrymme, vilket skyddar både strukturen och inomhusluften i ditt hem.

Mögelsanering vind

På vinden kan otillräcklig ventilation skapa perfekta förhållanden för mögel. Vår metod innebär att vi noggrant rengör vindsutrymmet och vid behov förbättrar ventilationen för en långsiktig lösning.

Mögelsanering badrum

Badrummet är en vanlig plats för mögel på grund av ständig fukt. Vi utför en grundlig sanering av ditt badrum och erbjuder lösningar för att hantera fuktproblematiken så att möglet inte återkommer.

Hur mycket kostar en mögelsanering?

Priset på mögelsanering i Stockholm kan variera avsevärt, och som alltid vill vi vara transparenta med våra kunder. Vi på Victor Johansson AB förstår att kostnaden är en viktig aspekt när det gäller saneringstjänster.

Utgångspunkter för pris:

 • Fastighetens storlek: Ju större utrymme, desto mer omfattande är arbetet.
 • Mögelproblemet omfattning: Lätta ytskikt av mögel är billigare att åtgärda än djupa och mer etablerade mögelangrepp.
 • Saneringsmetod: Olika tekniker kan användas beroende på problemets art, vilket påverkar kostnaden.

Exempel på prisspann:

 • Lättare mögelproblem: Små ytor kan kosta några tusenlappar att åtgärda.
 • Större och mer allvarliga angrepp: Kan landa i tiotusentals kronor.

Som ett erfaret och pålitligt entreprenadföretag med års erfarenhet, kan vi på Victor Johansson AB hantera allt från rivning till sanering. Vi ser till att arbetet utförs säkert och effektivt, alltid med kundens bästa i fokus.

Tjänster vi erbjuder:

 • Sanering av mögel
 • Rivning vid behov
 • Kompletta byggtjänster

Har du frågor eller vill du boka ett besök för en offert? Tveka inte att kontakta oss.

Om mögelsanering

När vi talar om mögelsanering handlar det inte bara om att ta bort oönskad mögel, utan också att säkra en hälsosam miljö. Vivet precis hur viktigt det är med korrekt åtgärd för att säkerställa era fastigheters och er hälsa.

Vad är mögel

Mögel är en form av svamp som kan växa i olika färger och fläckar. Det uppkommer oftast som ett resultat av fuktproblem. Vi genomför en professionell mögelutredning för att fastställa omfattningen av problemet och vilka åtgärder som behövs. Vårt mål är att inte bara behandla symtomen utan också att identifiera och åtgärda orsakerna bakom mögelproblemet.

Hälsorisker med mögel

Mögelsporer i luften kan leda till en rad hälsoproblem, framförallt för personer med astma eller andra andningsproblem. På Victor Johansson AB förstår vi allvaret med dessa risker och ser till att sanera era inomhusmiljöer noggrant så att ni kan andas tryggt.

Vanliga symptom orsakade av mögel:

 • Hudirritation
 • Ögonirritation
 • Nysningar
 • Hosta

Mögeltyp

Hälsorisk

Saneringsmetod

Svartmögel

Allvarliga andningsproblem

Specialiserade rengöringsmedel

Aspergillus

Allergiska reaktioner

HEPA-filter

Cladosporium

Hudutslag

Fuktkontroll

För oss är det viktigt att erbjuda en tjänst som löser problem med precision och omtanke, samtidigt som vi bidrar till en hållbar och sund arbets- och levnadsmiljö.

Mögelsanering. Så går det till.

När vi tar oss an en mögelsanering, är det med ett omfattande tillvägagångssätt för att säkerställa effektivitet och säkerhet i varje steg. Så här hanterar vi hela processen från inspektion till sanering.

Mögelinspektion

En mögelinspektion är första steget där vi identifierar och utvärderar omfattningen av mögelangreppet. Våra specialister använder avancerade metoder för att kontrollera både synliga och dolda ytor i din bostad eller fastighet.

Mögelprovtagning

Om vi misstänker att mögel finns, går vi vidare med mögelprovtagning. Proverna analyseras sedan av ackrediterade laboratorier för att fastställa typ av mögel och dess koncentrationsgrad.

Saneringsmetoder

Vi använder olika saneringsmetoder beroende på mögelets svårighetsgrad och plats. Vanligtvis innefattar detta allt från mekanisk borttagning och rengöring till mer omfattande ingrepp där vi kan behöva riva och sanera drabbat material. Genom åren har vi skapat säkra och effektiva rutiner som följer de riktlinjer som myndigheterna satt upp.

Att hantera en mögelsanering innebär inte bara att ta bort föroreningarna, utan också att återställa bostaden eller fastighetens säkerhet och komfort för de som vistas där. Vi på Victor Johansson AB ser till att varje steg är noggrant och professionellt genomfört.

DIY Mögelsanering

Att hantera mögel själv kan vara en överkomlig uppgift om angreppet är småskaligt. Vi vet att det är viktigt att agera snabbt för att undvika spridning av mögel i hemmet.

Enkla metoder för hemmet. Gör det själv.

När vi upptäcker ett litet mögelangrepp i våra hem kan vi ofta ta hand om det utan professionell hjälp. En effektiv hemgjord lösning för att torka ut möglet är en blandning av vatten och ättika eller vatten och borax. Använd en sprayflaska för applicering och en grov borste för att skrubba den smittade ytan.

 • Ättikslösning: Blanda en del vitt destillerat ättika med en del vatten.
 • Boraxlösning: Lös upp en del borax i tio delar vatten.

Säkerhet och skyddsutrustning

Innan vi börjar med mögelsanering, är det viktigt att vi skyddar oss. Det innebär att använda:

 • Skyddsglasögon: För att förhindra att sporer kommer in i ögonen.
 • Masker: Använd en filtermask (minst klass N95) för att inte andas in mögelsporer.
 • Handskar: Se till att ha långa gummihandskar som täcker underarmen.

Det är nödvändigt att se till att vårt arbetsområde är väl ventilerat och att vi undviker att sprida sporer till andra delar av huset.

Förebyggande åtgärder

Vi vet hur viktigt det är att vara proaktiv när det gäller mögelsanering. Genom att hålla fuktigheten under kontroll och se till att ventilation och rengöring är i toppskick, kan vi kraftigt minska risken för mögeltillväxt i era fastigheter.

Fuktighetskontroll

 • Kontrollera regelbundet: Inspektera era utrymmen för tecken på fuktskador eller läckor. Regelbunden tillsyn är nyckeln till att upptäcka problem tidigt.
 • Åtgärda snabbt: Om vi upptäcker läckor eller översvämningar, ser vi till att de åtgärdas omgående för att förhindra mögelbildning.

Ventilation och rengöring

 • Optimera luftflödet: Det är essentiellt att ha god ventilation, särskilt i fuktiga utrymmen som kök och badrum. Vi installerar och underhåller ventilationssystem för att säkerställa effektiv luftväxling.
 • Regelbunden rengöring: Vi ser till att våra kunders utrymmen hålls rena och fria från damm och smuts, vilket minskar mögelbildande partiklar i inomhusmiljön.

Professionell mögelsanering i Stockholm

Mögel kan vara skadligt för både hälsa och byggnader, därför är det viktigt att hantera det på rätt sätt.

Välja rätt saneringsföretag

Att välja rätt företag för mögelsanering är avgörande för ett lyckat resultat. Här är några saker att tänka på:

 • Referenser: Kontrollera företagets tidigare arbeten och läs omdömen från andra kunder.
 • Erfarenhet: Förvissa dig om att företaget har erfarenhet av att sanera just din typ av mögelproblem.
 • Certifieringar: Ett certifierat företag försäkrar att de följer industrianslutna standarder.

Om ni stöter på osäkerhet kring valet av saneringsföretag, kom ihåg att vi på Victor Johansson AB är här för att hjälpa till. Med vår kompetens inom rivning och sanering kan vi säkerställa att ni får rätt hjälp.

Kostnad för saneringstjänster

Priset för mögelsanering kan variera beroende på olika faktorer:

 • Omfattning: Storleken på det område som behöver saneras påverkar kostnaden.
 • Svårighetsgrad: Mer omfattande mögelangrepp kan kräva mer avancerade metoder och därmed högre kostnader.
 • Tilläggstjänster: I vissa fall kan det behövas extra tjänster som fuktutredningar eller återuppbyggnad efter sanering.

För en mer exakt uppskattning av kostnaden är ni välkomna att kontakta oss för en konsultation. Vi är transparenta med våra priser och strävar efter att erbjuda ett konkurrenskraftigt värde för våra tjänster.

Vanliga frågor och svar

Vad ingår i en typisk mögelutredning?

Vi börjar med en grundlig inspektion av fastigheten, genomför fuktmätningar och tar prover. Det är viktigt att få en helhetsbild av problemet för att kunna erbjuda en effektiv lösning.

Hur vet man om en fastighet behöver mögelsanering?

Om ni upplever dålig lukt, ser synligt mögel eller har återkommande hälsoproblem så kan det vara tecken på mögel. En inspektion av oss kan ge besked om ni behöver mögelsanering.

Vilka är de vanligaste misstagen vid mögelsanering?

Ett vanligt misstag är att inte hitta och åtgärda orsaken till mögel. Det är viktigt att inte bara ta bort möglet utan också lösa problemet som orsakade det, som till exempel fukt eller läckage.

Är mögel farligt?

Ja, mögel kan vara skadligt både för er hälsa och för husets konstruktion. Det kan leda till sjukdomar och förvärra tillstånd som astma och allergier. Därför är det viktigt att agera snabbt.

Hur kan Entreprenadforetag.se och Victor Johansson AB hjälpa till?

Vi kan hantera allt från rivning till sanering. Med vår erfarenhet och kunskap, ser vi till att ta hand om ert mögelproblem på ett professionellt och effektivt sätt.

Vår process

Vår process av mögelsanering

För dig som vill veta hur en mögelsanering går till så kan du se en kort översikt av processen nedan:

01.

Steg 1

Vi identifiera och analyserar om det finns mögel i ditt hem.

02.

Steg 2

Vi skapar en saneringsplan utifrån mögelproblemets omfattning och vad som behöver åtgärdas.

03.

Steg 3

Genomför saneringsplanen och gör en slutbedömning för att se till att allt mögel har avlägsnats.