Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Radonsanering i Stockholm

Effektiv radonsanering i Stockholm

Victor Johansson AB i Stockholm är en saneringsfirma i Stockholm som kan hjälpa dig med radonsanering. Radon är en gas som om den andas in kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

För dig som bor i eller i närheten av Stockholm och tror att du kan ha ett radonproblem, tveka inte att kontakta oss på Victor Johansson AB.

Sanering av radon

När man gör en sanering av radon så avlägsnar man den giftiga gasen och åtgärdar andra problem som kan orsaka att radonhalterna ökar. Det första man måste göra är att utreda om det finns radon och det gör man genom mätning.

Dessa mätningar tar lite tid att göra men är nödvändiga för att kunna avgöra om det finns radon och hur höga radonhalterna är. Ett godkänt värde av radon får inte överstiga 200 Bq/m3.

När mätningarna är klara och om det visar ett värde högre än 200 Bq/m3 så börjar man med att sanera. Det första steget är att installera ett reduceringssystem för radon i ditt hem. Systemet arbetar för att avlägsna gasen från luften och förhindra att den sprider sig samt att den övervakar radonhalten.

Nästa steg i saneringsprocessen av radon så kollar man över om det finns sprickor eller andra skador eller öppningar som kan orsaka att radonhalten ökar. Om det hittas några sprickor eller öppningar där gas kan läcka ut så tätas och lagas dom.

Det sista man gör är att kolla över radonhalterna via reducering systemet och när halterna har gått ner till 200 Bq/m3 eller under så avslutar man saneringen.

Om du har några frågor om radonsanering, eller om du vill boka ett möte, är du välkommen att kontakta oss på Victor Johansson AB, ditt saneringsfirma i Stockholm. Vi är här för att hjälpa dig att hålla ditt hem säkert och hälsosamt.

Vad ska man göra om man misstänker att radon finns?

Om du tror att du kan ha ett radonproblem är det första du ska göra att kontakta ett företag som specialiserar sig på radon eller radonsanering, som vi på Victor Johansson AB.

Vi kan hjälpa dig att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minimera faran och skydda dig och familj.

Vad är Radon?

Radon är en sorts gas som är radioaktiv och bildas när så kallad radium bryts isär. Vid en gasbildning av radon så skapas det radioisotoper som även kallas för radondöttrar. Dessa radioisotoper som sprids via gasen fastnar på damm och andra partiklar i luften som man sedan andas in.

Radon är farligt för både djur och människor och kan leda till lungcancer. Radon är dessutom den näst vanligaste orsaken till lungcancer i världen. Men det som kan vara bra att veta är att lungcancer orsakad av radonexponering kan ta många år att utveckla.

Vi hjälper dig med radonsanering för dig som bor i Stockholmsområdet

Vi är verksamma i hela Stockholmsregionen som t,ex Spånga, Rinkeby, Skärholmen, Bromma eller Farsta. Så om du är i behov av en radonsanering eller vill ta reda på om en sanering av radon är nödvändigt så kontakta oss på Victor Johansson AB så hjälper vi dig.

Vår process

Vår process av radonsanering

Här nedan kan du läsa mer om hur våran process av radonsanering går till i 3 enkla steg:

01.

Steg 1

Första steget är att ta reda på vart i byggnaden det finns radon, hur höga halter det är och om det finns några skador eller sprickor på byggnadens väggar, golv eller tak med mera.

02.

Steg 2

Nästa steg i vår process är att sätta in ett reduceringssystem i byggnaden. Vi åtgärdar och lagar sprickor och öppningar som kan vara en bidragande orsak till de höga radonhalterna.

03.

Steg 3

Sista steget i vår process är att kolla över radonhalterna så att halterna har sjunkit till godkänd nivå. Vi ger också tips och berättar vad som kan vara bra att hålla koll på och tänka på för att förebygga att halterna ökar igen.