Radonsanering i Stockholm

Säker och effektiv radonsanering i Stockholm

Om du bor i eller i närheten av Stockholm och tror att du kan ha radonproblem bör du kontakta en saneringsfirma i Stockholm som kan hjälpa dig med att göra en radonsanering.

Här nedan så kan du också läsa om vad en sanering av radon är, hur en sanering av radon går till, vad man ska göra om man misstänker radon och vad radon är för något. Längre ner så hittar du även en kortare sammanfattning av hur en process av en radonsanering kan gå till.

Sanering av radon

När man gör en sanering av radon så avlägsnar man den giftiga gasen och åtgärdar andra problem som kan orsaka att radonhalterna ökar. Det första man måste göra är att utreda om det finns radon och det gör man genom mätning.

Dessa mätningar tar lite tid att göra men är nödvändiga för att kunna avgöra om det finns radon och hur höga radonhalterna är. Ett godkänt värde av radon får inte överstiga 200 Bq/m3.

När mätningarna är klara och om det visar ett värde högre än 200 Bq/m3 så börjar man med att sanera. Det första steget är att installera ett reduceringssystem för radon i ditt hem. Systemet arbetar för att avlägsna gasen från luften och förhindra att den sprider sig samt att den övervakar radonhalten.

Nästa steg i saneringsprocessen av radon så kollar man över om det finns sprickor eller andra skador eller öppningar som kan orsaka att radonhalten ökar. Om det hittas några sprickor eller öppningar där gas kan läcka ut så tätas och lagas dom.

Det sista man gör är att kolla över radonhalterna via reducering systemet och när halterna har gått ner till 200 Bq/m3 eller under så avslutar man saneringen.

Om du är orolig för radon i ditt hem, tveka inte att kontakta ett professionellt saneringsföretag i Stockholm för att få hjälp. Att själv försöka göra en egen sanering av radon är inget som rekommenderas då det inte alls är säkert att du lyckas då det krävs speciell utrustning samt att det kan innebära en fara för din och andras hälsa.

Vad ska man göra om man misstänker att radon finns?

Om du är orolig för radon är det första steget att söka upp ett företag som specialiserat sig på radon. Dessa experter vet hur de ska ta hand om problemet snabbt och effektivt så att dom som vistas i lokalen eller fastigheten inte tar skada.

Det andra som kan vara bra att göra är att du går igenom hela lokalen eller fastigheten så att det inte finns flera områden där det kan finnas radongas som läcker ut. Ser du några sprickor eller skador i byggnadens struktur kan det vara bra att reparera dom för att minska risken av radonexponering.

Vad är Radon?

Radon är en sorts gas som är radioaktiv och bildas när så kallad radium bryts isär. Vid en gasbildning av radon så skapas det radioisotoper som även kallas för radondöttrar. Dessa radioisotoper som sprids via gasen fastnar på damm och andra partiklar i luften som man sedan andas in.

Radon är farligt för både djur och människor och kan leda till lungcancer. Radon är dessutom den näst vanligaste orsaken till lungcancer i världen. Men det som kan vara bra att veta är att lungcancer orsakad av radonexponering kan ta många år att utveckla.

Processen av en radonsanering

Så går en process av en radonsanering till

Här nedan kan du läsa mer om hur enprocess av radonsanering går till i 3 enkla steg:

01.

Steg 1

Det första steget är att ta reda på om det finns radongas i din byggnad. Radongas kan vara farligt och du bör vidta åtgärder för att åtgärda eventuella läckor eller skador på byggnaden. Nivåerna av radongas kan variera från rum till rum, så det är viktigt att ta reda på var de högsta nivåerna finns.

02.

Steg 2

Nästa steg i processen är att installera ett reduktionssystem i byggnaden. Man åtgärdar och reparerar också sprickor och öppningar som kan vara en bidragande faktor till de höga radonnivåerna. Detta kan inkludera installation av ett ventilationsrör, en fläkt eller annan mekanisk anordning.

03.

Steg 3

Det sista steget i processen är att kontrollera radonnivåerna för att se till att de har sjunkit till en acceptabel nivå. Detta är ett viktigt steg för att se till att ditt hem förblir säkert och hälsosamt. Det finns några saker du kan göra för att förhindra att nivåerna stiger igen, till exempel kontrollera om det finns sprickor i grunden och åtgärda dem.