Totalrivning i Stockholm

Guide om totalrivning

Riva hus

En total rivning är en fullständig förstörelse av en byggnad eller struktur. Detta kan ske av olika skäl, t.ex. för att ge plats för en nybyggnation eller för att riva en osäker konstruktion.

Här kan du läsa mer om vad en totalrivning är och vad en miljöanpassade totalrivning är. Längre ner så får du också se ett exempel på hur en process av en totalrivning kan se ut.

Vad är en totalrivning

En totalrivning är en ett rivningsprojekt där man river ner hela byggnadens struktur som väggar, tak och golv. Själva syftet med att göra en totalrivning är att riva ner en äldre byggnad eller struktur för att till exempel:

  • För att bereda plats för en nybyggnation
  • För att bygga om en byggnad
  • För att ta bort en osäker eller förfallen byggnad eller konstruktion

 

När man utför en totalrivning så kan en lättrivning först vara aktuell för att underlätta arbetet vid en totalrivning framförallt om byggnaden som ska rivas har närliggande byggnader som kan ta skada.

Om en totalrivning inte kan genomföras så kan en tungrivning vara bättre anpassad då den är lättare att använda i trängre och mer komplicerade miljöer.

Vid en totalrivning använder man sig oftast av maskiner som grävmaskiner, hydraulisk hammare, minigrävare och lastare. Men kan behövas kompletteras med andra maskiner och verktyg. I vissa fall kan en total rivning också innebära att man river den med hjälp av sprängmedel.

Miljöanpassade Totalrivning

En miljöanpassad totalrivning är ett rivningsprojekt där hela byggnadens struktur, t.ex. väggar, tak och golv, rivs på ett miljövänligt sätt. Det innebär att man tar hänsyn till hur arbetet påverkar miljön.

Några saker i processen som man gör vid en miljöanpassad totalrivning är att:

  • En inventering görs av material som går att återanvända och monteras ned innan rivningen utförs.
  • En källsortering och avfallshantering finns på plats för att kunna sortera metall, betong och andra avfall.
  • Användningen av vatten minskar.
  • Avloppsvatten behandlas innan det släpps ut.

Kostnadsfri offert? Kontakta oss idag

Vår process

Processen av Totalrivning

Följande är de tre stegen i en process för en totalrivning. Du kan läsa mer om dessa tre steg nedan.

01.

Steg 1

Det första steget i processen för total rivning är att skapa en plan. Detta bör göras med hjälp av en arkitekt eller ingenjör. Planen ska innehålla var det rivna materialet ska ta vägen och hur det omgivande området ska skyddas från skador.

02.

Steg 2

Det andra steget är att utföra själva totalrivningen med hjälp av maskiner och verktyg.

03.

Steg 3

När jobbet är klart samlar man in allt avfall och skräp på platsen och sorterar det. Man försöker också återvinna så mycket som möjligt av avfallet från rivningen för att minska miljöpåverkan.