Totalrivning i Stockholm

Victor Johansson - Rivning

Riva hus

När du behöver totalrivning i Stockholm är det Victor Johansson Entreprenad AB som gäller. Vi är ett företag med lång erfarenhet av totalrivning och håller alltid hög kvalitet i våra arbeten.

Våra kunniga och duktiga medarbetare tar hand om allt från att riva ner byggnader till att rensa upp efteråt.

Totalrivning

En total rivning är en ett rivningsprojekt där man river ner hela byggnadens struktur som väggar, tak och golv. Själva syftet med att göra en totalrivning är att riva ner en äldre byggnad eller struktur för att till exempel:

  • För att bereda plats för en nybyggnation
  • För att bygga om en byggnad
  • För att ta bort en osäker eller förfallen byggnad eller konstruktion

 

När man utför en totalrivning så kan en lättrivning först vara aktuell för att underlätta arbetet vid en totalrivning framförallt om byggnaden som ska rivas har närliggande byggnader som kan ta skada.

Vid en totalrivning använder man sig oftast av maskiner som grävmaskiner, hydraulisk hammare, minigrävare och lastare. Men kan behövas kompletteras med andra maskiner och verktyg.

Vi på Victor Johansson Entreprenad AB har utfört flera totalrivningar av både större och mindre rivningsprojekt åt företag och privatpersoner. Vi arbetar alltid snabbt, säkert och effektivt för att säkerställa utförandet av rivningen går rätt till och är säker för medarbetare och resten av omgivningen.

Miljöanpassade Totalrivning

Då vi värnar om miljön och vi vill göra vår del för att minska risken för negativ miljöpåverkan vid en totalrivning så planerar vi och använder oss utav miljövänliga metoder vid alla våra rivningar.

När vi utför en totalrivning så sanerar vi och samlar upp och sorterar allt avfall så att det inte sprids och förorenar omgivningen och miljön. Vi återvinner också så mycket som möjligt från rivningen, till exempel genom att separera metaller, betong och andra material som kan återvinnas.

Vi utför Totalrivningar i hela Stockholmsregionen

För dig som behöver ha hjälp med att utföra en totalrivning i Stockholmsområdet så kan vi på Victor Johansson Entreprenad AB hjälp dig. Vi har många års erfarenhet av rivning av olika storlekar och är verksamma i hela Stockholm.

Vår tjänst av totalrivning i Stockholmsområdet gäller också Södertälje, Sollentuna, Uppsala, Värmdö och Norsborg då dessa områden tillhör Stockholmsregion. Så kontakta oss via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att ta fram en kostnadsfri offert samt att svara på alla era frågor gällande vår tjänst totalrivning.

Projektledare

Nummer: 079-321 90 45

[email protected]

Projektledare

Nummer: 070-041 63 92

[email protected]

Kostnadsfri offert? Kontakta oss idag

Vår process

Vår Process av Totalrivning

Följande är de tre stegen i vår process för en totalrivning. Du kan läsa mer om dessa tre steg nedan.

01.

Steg 1

Det första steget i vår process är att planera rivningen. Detta innebär att vi skapar en detaljerad rivningsplan som tar hänsyn till faktorer som byggnadens typ, ålder och läge. Vi tar också hänsyn till eventuella miljöfaktorer som kan påverkas av rivningen.

02.

Steg 2

När vi har fått godkännande för rivningen utför vi arbetet. Detta innebär att vi använder olika maskiner och verktyg för att riva byggnaden. Vi är noga med att minimera eventuella skador på närliggande byggnader och miljön.

03.

Steg 3

När jobbet är klart samlar vi in allt avfall och skräp på platsen och sorterar det. Vi försöker också återvinna så mycket som möjligt av avfallet från rivningen för att minska miljöpåverkan.