Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Totalrivning i Stockholm

Vi har erfarenheten och expertisen för att hantera totalrivningar av alla storlekar

Riva hus

När du behöver hjälp med totalrivning i Stockholm kan vi på Victor Johansson AB hjälpa dig. Vi är en rivningsfirma med lång erfarenhet av totalrivning och håller alltid hög kvalitet i våra arbeten.

Våra kunniga och erfarna medarbetare tar hand om rivningen inklusive sanering och bortforsling.

Totalrivning

En totalrivning är en ett rivningsprojekt där man river ner hela byggnadens strukturen som väggar, tak och golv.

När man utför en totalrivning så kan en lättrivning först vara aktuell för att underlätta arbetet vid en totalrivning framförallt om byggnaden som ska rivas har närliggande byggnader som kan ta skada.

Vid en totalrivning använder man sig oftast av maskiner som grävmaskiner, hydraulisk hammare, minigrävare och lastare.

Vi på Victor Johansson AB har utfört flera totalrivningar av både större och mindre rivningsprojekt åt företag och privatpersoner. Vi arbetar alltid snabbt, säkert och effektivt för att säkerställa utförandet av rivningen går rätt till och är säker för medarbetare och resten av omgivningen.

Miljöanpassade Totalrivning

Då vi värnar om miljön och vill göra vår del för att minska risken för negativ miljöpåverkan vid en totalrivning så planerar vi och använder oss utav miljövänliga metoder.

När vi utför en totalrivning så sanerar vi och samlar upp och sorterar allt avfall så att det inte sprids och förorenar omgivningen och miljön. Vi återvinner också så mycket som möjligt från totalrivningen, till exempel genom att separera metaller, betong och andra material som kan återvinnas.

Vi utför Totalrivningar i hela Stockholmsregionen

För dig som behöver ha hjälp med att utföra en totalrivning i Stockholmsområdet så kan vi på Victor Johansson AB hjälp dig. Vi har många års erfarenhet av rivningar av olika storlekar och är verksamma i hela Stockholm.

Vår tjänst totalrivning i Stockholmsområdet gäller också Södertälje, Sollentuna, Uppsala, Värmdö och Norsborg då dessa områden tillhör Stockholmsregion. Så kontakta oss via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att ta fram en kostnadsfri offert samt att svara på alla era frågor gällande vår tjänst totalrivning.

Kostnadsfri offert? Kontakta oss idag

Vår process

Vår Process av Totalrivning

Följande är de tre stegen i vår process för en totalrivning. Du kan läsa mer om dessa tre steg nedan.

01.

Steg 1

Det första steget i vår process är att planera utförandet av rivningen. Detta innebär att vi skapar en detaljerad rivningsplan som tar hänsyn till faktorer som byggnadens typ, ålder och läge. Vi tar också hänsyn till eventuella miljöfaktorer som kan påverkas av rivningen.

02.

Steg 2

När vi har fått godkännande för rivningen utför vi arbetet. Detta innebär att vi använder olika maskiner och verktyg för att riva byggnaden. Vi är noga med att minimera eventuella skador på närliggande byggnader och miljön.

03.

Steg 3

När jobbet är klart samlar vi in allt avfall och skräp på platsen och sorterar det. Vi försöker också återvinna så mycket som möjligt av avfallet från rivningen för att minska miljöpåverkan.