Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Sanering av PCB i Stockholm

Effektiv och prisvärd sanering av PCB i Stockholm

Om du är i behov av PCB-sanering i Stockholm är vi på Victor Johansson AB den saneringsfirma i Stockholm du ska ta kontakt med. Vi har många års erfarenhet inom området och vi arbetar snabbt och effektivt för att minimera eventuella störningar i din verksamhet eller vardag.

Kontakta oss redan idag för att få veta mer om våra tjänster eller för att boka en konsultation.

Sanering av PCB

PCB sanering är en process som används för att avlägsna eller minska PCB-halterna i en fastighet eller byggnad. Huvudsyftet med PCB-sanering är att skydda människors hälsa och miljön.

Det finns ett antal åtgärder som måste vidtas vid PCB-sanering:

 • Området där PCB finns måste isoleras från resten av fastigheten eller byggnaden för att förhindra ytterligare förorening.
 • Det kontaminerade området måste rengöras och alla PCB-haltiga material måste avlägsnas.
 • Området måste behandlas med en kemikalie som bryter ned PCB:erna.
 • Området måste övervakas för att se till att PCB-halterna har minskat till en godtagbar nivå eller försvunnit helt och hållet.

 

Dessa försiktighetsåtgärder måste vidtas för att säkerställa en framgångsrik PCB-sanering.

Hur vet jag om PCB finns i fastigheten vad ska man vara uppmärksam på?

Att ta reda på om det finns PCB i din fastighet eller byggnad är inte helt enkelt och man behöver ta ett prov för att säkerställa om det finns eller inte. Men det finns några tecken som man kan vara uppmärksam som kan tala för att det kan finnas PCB.

Detta ska du ha koll på:

 • Äldre byggnader som byggdes före 1970-talet är mer benägna att innehålla PCB.
 • Om din fastighet innehåller elektrisk utrustning eller isolering som tillverkades före 1980-talet är det troligt att den innehåller PCB.
 • Om det luktar något som liknar plast eller tjära, detta kan vara ett tecken på PCB.
 • Om du ser svarta eller mörkbruna fläckar på väggar eller tak kan det också bero på PCB.

 

Dock så kan man inte fastställa att det är just PCB det handlar om när det kommer till dom ovanstående punkterna. Därför ska du alltid rådfråga eller ta ett prov om du misstänker att det finns PCB i din fastighet eller byggnad. Vi på Victor Johansson AB kan hjälpa dig att kolla om det finns PCB.

Vad är PCB?

PCB är en typ av kemikalier som tidigare användes i en mängd olika produkter, bland annat elektrisk utrustning och isolering. Det har dock visat sig att PCB kan vara skadligt för människors hälsa och miljön, och därför har de förbjudits i många länder.

Trots förbudet finns PCB fortfarande i vissa äldre byggnader och produkter. Om du misstänker att din fastighet kan innehålla PCB är det viktigt att den testas så snart som möjligt då det kan skada din hälsa och miljön.

Detta kan bli följderna av exponering vid PCB:

 • Kan leda till olika cancersjukdomar
 • Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen i hjärnan och nervsystemet
 • PCB kan göra så att man kan få beteendestörningar samt påverka immunförsvaret, hormonsystemet och kan göra det svårare att t,ex bli gravid
 • För miljön så kan PCB skada växtlighet och djur som kommer i kontakt med PCB

 

Så därför ska man alltid vara försiktig och hantera det med största försiktighet om du misstänker PCB när du t,ex bygger om eller renoverar hemma.

Tips för undvika PCB

Det finns ett antal saker du kan göra för att undvika PCB. Det första som man kan göra är att undvika att köpa elektronik som är tillverkade före 1978. Du kan också kontrollera om produkterna innehåller PCB på etiketten.

Om en produkt innehåller PCB står det vanligtvis på etiketten. Detta gäller inte produkter som är tillverkade i Sverige utan dom som är tillverkade i länder som fortfarande använder PCB i sin tillverkning.

Vi utför saneringar av PCB i hela stockholmsområdet

Vi har många års erfarenhet av sanering av PCB och kan därför erbjuda en högkvalitativ sanering. Vi är verksamma och utför saneringar av PCB i hela Stockholmsområdet.

Så är du i behov av ett saneringsfirma i Stockholm, Farsta, Skarpnäck, Bromma, Djurgården eller i Hässelby så kontakta oss på Victor Johansson AB så hjälper vi dig.

Vår process

Vår process av sanering av PCB

För dig som vill veta mer om processen av en sanering av PCB går till så har vi delat upp det i 3 steg nedan som du kan läsa.

01.

Steg 1

Först gör vi en undersökning och analysering av området där du misstänker att PCB finns.

02.

Steg 2

När det är bekräftat att PCB finns så isolerar vi hela området från resten av byggnaden. Vi utför saneringen och avlägsnar allt material på ett säkert sätt så att inte andra, miljön eller djur kan ta skada.

03.

Steg 2

Efter saneringen så övervakar vi området med hjälp av mätutrustning för att se till att allt PCB har avlägsnats eller att halterna har minskat till det godkända gränsvärdet.