Sanering av PCB i Stockholm

PCB-sanering i Stockholm

Att PCB inte är hälsosamt eller till och med farligt kanske inte så många känner till men om du misstänker att du har PCB i ditt hem på kontoret eller skolan är det viktigt att göra sig av med dem så snart som möjligt.

Är du i behov av en PCB-saneringstjänster i Stockholm eller vill veta mer om hur en PCB-sanering går till, vad PCB är eller vill ha tips för att undvika PCB så hittar du all information nedan.

Sanering av PCB

PCB sanering är en process som används för att avlägsna eller minska PCB-halterna i en fastighet eller byggnad. Huvudsyftet med PCB-sanering är att skydda människors hälsa och miljön.

Det finns ett antal åtgärder som måste vidtas vid PCB-sanering:

 • Området där PCB finns måste isoleras från resten av fastigheten eller byggnaden för att förhindra ytterligare förorening.
 • Det kontaminerade området måste rengöras och alla PCB-haltiga material måste avlägsnas.
 • Området måste behandlas med en kemikalie som bryter ned PCB:erna.
 • Området måste övervakas för att se till att PCB-halterna har minskat till en godtagbar nivå eller försvunnit helt och hållet.

 

Dessa försiktighetsåtgärder måste vidtas för att säkerställa en framgångsrik PCB-sanering.

Hur vet jag om PCB finns i fastigheten vad ska man vara uppmärksam på?

Att ta reda på om det finns PCB i din fastighet eller byggnad är inte helt enkelt och man behöver ta ett prov för att säkerställa om det finns eller inte. Men det finns några tecken som man kan vara uppmärksam som kan tala för att det kan finnas PCB.

Detta ska du ha koll på:

 • Äldre byggnader som byggdes före 1970-talet är mer benägna att innehålla PCB.
 • Om din fastighet innehåller elektrisk utrustning eller isolering som tillverkades före 1980-talet är det troligt att den innehåller PCB.
 • Om det luktar något som liknar plast eller tjära, detta kan vara ett tecken på PCB.
 • Om du ser svarta eller mörkbruna fläckar på väggar eller tak kan det också bero på PCB.

 

Dock så kan man inte fastställa att det är just PCB det handlar om när det kommer till dom ovanstående punkterna. Därför ska du alltid rådfråga en saneringsfirma eller ta ett prov om du misstänker att det finns PCB i din fastighet eller byggnad.

Vad är PCB?

PCB är en typ av kemikalier som tidigare användes i en mängd olika produkter, bland annat elektrisk utrustning och isolering. Det har dock visat sig att PCB kan vara skadligt för människors hälsa och miljön, och därför har de förbjudits i många länder.

Trots förbudet finns PCB fortfarande i vissa äldre byggnader och produkter. Om du misstänker att din fastighet kan innehålla PCB är det viktigt att den testas så snart som möjligt då det kan skada din hälsa och miljön.

Detta kan bli följderna av exponering vid PCB:

 • Kan leda till olika cancersjukdomar
 • Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen i hjärnan och nervsystemet
 • PCB kan göra så att man kan få betendestörningar samt påverka immunförsvaret, hormonsystemet och kan göra det svårare att t,ex bli gravid.
 • För miljön så kan PCB skada växtlighet och djur som kommer i kontakt med PCB.

 

Så därför ska man alltid vara försiktig och hantera det med största försiktighet om du misstänker PCB när du t,ex bygger om eller renoverar hemma.

Tips för undvika PCB

Det finns ett antal saker du kan göra för att undvika PCB. Det första som man kan göra är att undvika att köpa elektronik som är tillverkade före 1978. Du kan också kontrollera om produkterna innehåller PCB på etiketten.

Om en produkt innehåller PCB står det vanligtvis på etiketten. Detta gäller inte produkter som är tillverkade i Sverige utan dom som är tillverkade i länder som fortfarande använder PCB i sin tillverkning.

Processen av en PCB-sanering

Så går en PCB-sanering till

För dig som vill veta mer om processen av en sanering av PCB går till så har vi delat upp det i 3 steg nedan som du kan läsa.

01.

Steg 1

Det första som görs vid en PCB-sanering är att det görs en undersökning och en analysering av området i byggnaden eller fastigheten där du misstänker att det finns PBC.

02.

Steg 2

När PCB har bekräftats isoleras hela området från resten av byggnaden. Saneringsprocessen genomförs och allt material avlägsnas på ett säkert sätt så att ingen skada uppstår.

03.

Steg 2

Efter saneringen övervakas området för att se till att alla föroreningar har avlägsnats eller att nivåerna har sänkts till den godkända gränsen.