Luktsanering i Stockholm

Sanering av lukt i Stockholm

Har du ett problem med lukt? Då kan en saneringsfirma i Stockholm hjälpa dig med att bli av med lukten. En luktsanering kan vara nödvändigt att göra om man själv inte lyckas få bukt med problemet eller om lukten hela tiden återkommer.

Med en saneringsfirma så får du den expertis och hjälp som krävs för att få bort lukter som luktar illa och stör dig i din vardag. Oavsett om det är ett avloppsläckage eller ett djurkadaver så kommer saneringsfirman att hitta källan till lukten och hjälpa dig att bli av med lukten.

Sanering av lukt

När en lukt som man inte blir av med eller inte vet varför den inte försvinner så kan det vara värt att göra en luktsanering. Vid en sanering av lukt så finns det flera olika orsaker som kan göra så att det luktar.

Om du inte vet vad det är som luktar så kan det vara bra att försöka hitta källan till lukten. Om du inte hittar källan så kan ett saneringsföretag hjälpa dig med att lokalisera den. När källan till lukten är hittad så finns det flera olika sätt man kan sanera på beroende orsaken till lukten.

Är det mögel eller något annat som har satt sig i t,ex väggen så kan man behöva ta bort färg, tapet eller delar av väggen beroende på hur djupt det har satt sig. Om det istället har orsakats av t,ex ett dött djur eller något annat organiskt så kan man använda olika sorters speciella rengöringsmedel.

Syftet med saneringen av lukt är att ta död på alla dom partiklar och organismer som orsakar odören.

Vad man själv kan testa för att få bort lukten eller lindra lukten

Det finns några saker du kan göra själv för att försöka hitta källan och få bort lukten. Det första som man kan göra om man inte vet vart lukten kommer ifrån är att kolla alla avloppen. Ett avlopp är en perfekt samlingsplats för bakterier och andra organismer och rester från t,ex hud och hår. När ett avlopp inte har använts på ett tag så torkar det och då avger avloppet att stank som kan sprida sig.

Om det är avloppet som luktar så är det enkelt att åtgärda. Börja med att ta bort skräp och andra saker som kan lukta vid avloppets öppning. Efter det så kan man spola ner vatten i avloppet så kommer lukten börja att avta efter en stund.

En annan sak som man också kan testa för att få bort lukt är att använda en luftrenare eller ättika. Om du använder ättika så placera ut små glas eller skålar runt om i huset och låta det stå några dagar.

Om du inte kan hitta källan till lukten eller om lukten fortfarande finns kvar efter att du har provat dessa saker så behöver du ta hjälp av ett saneringsföretag i Stockholm.

Vanliga orsaker till varför det kan lukta illa

Det kan finnas många anledningar till att en dålig lukt eller odör uppstår och dom vanligaste orsakerna är:

 • Avloppet
 • Djurkadaver
 • Rökskador
 • Mögel
 • Ruttnande livsmedel
 • Dåligt ventilerade rum

 

Det är ofta nödvändigt att sanera när källan till lukten inte kan avlägsnas eller rengöras. Om du har en lukt som du inte kan få bort själv så är en luktsanering det bästa sättet att bli av med den.

Processen av en luktsanering

Processen av en luktsanering

Här nedan så kan du kolla in hur en process av en luktsanering kan gå till och vilka steg processen görs:

01.

Steg 1

Det första som görs vid en luktsanering är att man gör en undersökning där man försöker att identifiera källan till lukten och sen skapar man en plan för hur själva saneringen ska gå till.

02.

Steg 2

Det andra steget är att avlägsna källan till lukten. Detta kan göras på många olika sätt beroende på vad det är som är orsaken till lukten.

Detta kan innebära att man sanerar med speciella rengöringsmedel eller om skada uppstått i strukturen så kan man behöva avlägsna den del av strukturen som är skadad.

03.

Steg 3

Det fjärde och sista steget är att ventilera området för att avlägsna eventuella kvarvarande lukter. Detta görs vanligtvis med hjälp av speciella fläktar som skapar ett undertryck i rummet.

Vanliga FRÅGOR - Luktsanering

Priset för luktsanering hus varierar beroende på hur hur stor byggnaden är och vad som behöver göras.

Ibland räcker det med en enklare rengöring med ett enzymbaserat rengöringsmedel. Andra gånger kan det krävas mer omfattande arbete, till exempel tätning, målning eller avlägsnande av material av det drabbade området.

Det finns ett antal metoder och produkter som kan användas för luktsanering, beroende på vilken typ av lukt det rör sig om och hur allvarlig skadan är.

Några vanliga metoder är att vädra ut, använda luftrenare , aktivt kolfilter, ozongeneratorer och luktneutraliserare. Man kan också behöva använda starka rengöringsmedel eller avlägsna utsatt material.

 

Hur lång tid det tar att avlägsna en lukt beror på typen av lukt, hur allvarlig skadan är och vilken metod som används för saneringen. Det kan ta allt ifrån en eller några dagar till några veckor innan lukten är helt borta beroende på hur omfattande luktsanering som man behöver utföra.

Det finns många olika möjliga orsaker till att dålig lukt i bostäder kan uppstå. Några av de vanligaste orsakerna till att dålig lukt i en bostad uppstår är:

 

 • Fukt och mögel
 • Dåligt ventilerade rum
 • Ohyra
 • Cigarettrök
 • Mat och fett os från matlagning
 • Avlopp

 

För att förebygga att en dålig lukt inte ska uppstå så det är viktigt att hålla hemmet rent och fritt från skräp. Det är också viktigt att din bostad ventileras så att inte fukt eller damm samlas.