Victor Johansson AB 

08-446 867 77

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Snöskottning och snöröjningstjänster i Stockholm

Snabba och effektiva snöröjningstjänster för privatpersoner och företag i Stockholm

Snö kan både vara vackert och besvärligt då all snö som faller behöver skottas eller röjas bort. Vi på Victor Johansson AB i Stockholm har många års erfarenhet av snöskottning och snöröjning.

Vi kan snabbt hjälpa dig att effektivt skotta bort snö och ta bort is som utgör en risk för halka eller ras.

Snöskottning

När det kommer mycket snö som det oftast gör så kan det vara bra att skotta eller ploga bort snön så att man enkelt kan ta sig fram. Med vår tjänst snöskottning vi ser till att avlägsna all snön från trottoarer, uppfarter och andra områden där du eller andra måste kunna ta sig fram.

Men för dig som inte hinner med eller har tid för att fixa med din snöskottning i Stockholm så kan vi på Victor Johansson AB hjälpa dig. Vi erbjuder också snöskottning för företag och andra större verksamheter i Stockholmsregionen som vill ha hjälp med snöskottning, takskottning, istapsröjning eller snöbevakning.

Fördelen med att låta oss ta hand om din snöskottning är många, inte minst att du sparar tid och kan fokusera på något viktigare. Vi har all den utrustning och erfarenhet som krävs för att snabbt och effektivt röja bort all snö och is.

Som med alla våra tjänster erbjuder vi också en gratis offert på snöskottning i Stockholm så att du vet exakt vad det kommer att kosta innan vi börjar jobba.

Andra vinter baserade tjänster vi erbjuder

Utöver våran tjänst snöskottning i Stockholm så erbjuder vi även andra vinterrelaterade tjänster som istapsröjning, halkbekämpning, snöbevakning och takskottning.

Halkbekämpning

Vår tjänst halkbekämpning i Stockholm är en tjänst där vi hjälper dig att förebygga att du eller andra halkar vid t,ex entrèn, på uppfarten eller gångbanan utanför din fastighet om den är en del av ditt ansvar som fastighetsägare.

Med halkbekämpning så minskar man riskerna för att du eller någon annan halkar och skadar sig allvarligt. Vid en halkbekämpning så använder man sig av sand och salt för att lösa upp is och sanden ökar greppet.

Takskottning

En annan vintertjänst som vi erbjuder är snöskottning av tak. Det är en tjänst där vi hjälper dig att röja bort snö och is från ditt tak så att det inte kollapsar under tyngden av snön.

Det kan vara mycket farligt om det ligger för mycket snö på taket och det kan orsaka allvarliga skador på både människor och byggnad om det rasar in. Därför är det viktigt att regelbundet röja bort snön från taket under vintern.

Vi erbjuder takskottningsavtal både för övervakning och för avrop. Vi tar hand om ditt tak och ser till att det alltid är fritt från snö och istappar.

Snöbevakning

Utöver vår röjningstjänst för tak erbjuder vi även en snöbevakningstjänst. Med vår snöbevakning får du trygghet i att någon ständigt håller ett öga på om det behöver skottas på ditt tak, uppfart, framför entrèn eller andra områden som vi kommit överens om att bevaka.

Fördelen med snöbevakning är att du aldrig behöver hålla koll på om snö behöver skottas bort då vi bevakar och skottar bort snön ifall det behövs.

Detta betyder att du kan resa bort en längre tid på vintern eller om du är företagare så vet du att det alltid kommer att tas hand om utan att du behöver se till att snöskottningen blir utförd.

Istapsröjning

Istappar kan vara både vackra och farliga. De kan utgöra en risk för att halka eller falla, och därför är det viktigt att ta bort dem. Med vår tjänst istapsröjning i Stockholm hjälper vi dig att snabbt och effektivt ta bort alla istappar från din fastighet.

Vi har den utrustning och erfarenhet som krävs för att på ett säkert sätt ta bort alla istappar från ditt tak, rännor eller andra områden utan att skada din egendom.

För mer information om våra tjänster för snöskottning i Stockholm så kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kostnadsfri offert? Kontakta oss idag

Säker och effektiv snöskottning

När vi utför ett arbete av snöskottning, halkbekämpning, takskottning eller istapsröjnnig så jobbar vi effektivt men sätter framförallt säkerheten först.

Vi arbetar alltid med dom senaste verktygen och redskapen när vi utför våra tjänster inom snöskottning.

Detta för att säkerställa att arbetet utförs så snabbt och effektivt som möjligt, men också för att minimera risken för olyckor.

Snöskottning för företag och privatpersoner i hela Stockholm

Vi erbjuder snöskottning för både företag och privatpersoner i hela Stockholmsområdet. Detta betyder att du som bor eller har företag i t,ex Uppsala, Södertälje, Norrtälje, Sollentuna och Norsborg kan få hjälp med snöskottning.

För mer information om våra tjänster och priser, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig med att besvara frågorna och ta fram en kostnadsfri offert.