Snöskottning i Stockholm

Snöskottning och Snöröjningstjänster för privatpersoner och företag i Stockholm

Snö kan både vara vackert och besvärligt då all snö som faller behöver skottas eller röjas bort. Men om man vill göra det enklare för sig eller få loss mer tid så kan ett entreprenadföretag i Stockholm hjälpa dig med detta.

I den här guiden så kommer vi att kolla lite närmare på vad ett entreprenadföretag kan hjälpa dig med när det kommer till snöskottning och snöröjningstjänster i Stockholm.

Snöskottning

När det kommer mycket snö som det oftast gör så kan det vara bra att skotta eller ploga bort snön så att man enkelt kan ta sig fram. När du anlitar ett entreprenadföretag som hjälper dig med snöskottning så hjälper dom dig med att avlägsna all snön från trottoarer, uppfarter och andra områden där du eller andra måste kunna ta sig fram.

För dig som har ett företag eller en verksamhet av större proportioner så kan du också få hjälp med snöskottningen, takskottning, istapsröjning eller snöbevakning.

Fördelen med att låta ett entreprenadföretag att ta hand om er snöskottning är många, inte minst att du sparar tid och kan fokusera på något viktigare utan det blir också säkrare för dig alla andra i omgivningen så att ni inte behöver oroa er att någon skadas.

I Stockholm finns det flera entreprenadföretag som erbjuder snöröjning och snöröjningstjänster så det är bara att hitta det som passar dig bäst.

Andra vinter baserade tjänster vi erbjuder

Utöver tjänsten snöskottning i Stockholm så finns det entreprenadföretag som också erbjuder andra vinterrelaterade tjänster som istapsröjning, halkbekämpning, snöbevakning och takskottning.

Halkbekämpning

Tjänsten halkbekämpning i Stockholm är en tjänst där du får hjälp med att förebygga att du eller andra halkar vid t,ex entrén, på uppfarten eller gångbanan utanför din fastighet om den är en del av ditt ansvar som fastighetsägare.

Vid en halkbekämpning så använder man sig av sand och salt för att lösa upp is och sanden ökar greppet. Det finns även andra metoder som kan användas men med denna tjänst så blir det säkrare för dig och alla som vistas i området.

Takskottning

En annan vintertjänst är snöskottning av tak. Det är en tjänst där du får hjälp med att röja bort snö och is från ditt tak så att det inte kollapsar under tyngden av snön.

Det kan vara mycket farligt om det ligger för mycket snö på taket och det kan orsaka allvarliga skador på både människor och byggnad om det rasar in. Därför är det viktigt att regelbundet röja bort snön från taket under vintern.

Det finns takskottningsavtal både för övervakning och för avrop men det kan se olika ut beroende på vilket entreprenadföretag du väljer att kontakta.

Snöbevakning

Utöver snöröjningstjänsten för tak finns också en snöbevakningstjänst. Med snöbevakning får du trygghet i att någon ständigt håller ett öga på om det behöver skottas på ditt tak, uppfart, framför entrén eller andra områden som man har kommit överens om att bevaka.

Fördelen med snöbevakning är att du aldrig behöver hålla koll på om snö behöver skottas bort då entreprenadföretag bevakar och skottar bort snön ifall det behövs.

Detta betyder att du kan resa bort en längre tid på vintern eller om du är företagare så vet du att det alltid kommer att tas hand om utan att du behöver se till att snöskottningen blir utförd.

Istapsröjning

Istappar kan vara både vackra och farliga. De kan utgöra en risk för att halka eller falla, och därför är det viktigt att ta bort dem. Med tjänsten istapsröjning i Stockholm hjälper ett entreprenadföretag dig att snabbt och effektivt ta bort alla istappar från din fastighet.

Dom har all den utrustning och erfarenhet som krävs för att på ett säkert sätt ta bort alla istappar från ditt tak, rännor eller andra områden utan att skada din egendom.

Kostnadsfri offert? Kontakta oss idag