Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Asbest och dess hälsorisker: En översikt över användning, exponering och förebyggande åtgärder

Asbest är ett naturligt mineral som historiskt har använts i olika byggmaterial och industriella produkter på grund av dess hållbarhet, brandbeständighet och isolerande egenskaper. Även om användningen av asbest i stort sett är förbjuden idag, kvarstår hälsoriskerna vid exponering för detta farliga ämne. I denna artikel presenterar vi en översikt av asbest – dess användningsområden och de hälsorisker som är kopplade till att komma i kontakt med det.

1. Vad är asbest?

Asbest är en grupp av sex naturligt förekommande silikatmineraler som bryts ned i tunna fibrer. Med sina särskiljande egenskaper som brandmotstånd, isolering och styrka, har asbest varit en vanlig komponent i ett brett spektrum av bygg- och industriprodukter under 1900-talet.

2. Var har asbest använts?

Asbest har använts i en rad olika produkter och material, inklusive:

 • Isoleringsmaterial för rör och pannor
 • Tak- och väggplattor
 • Golv- och takbeläggningar
 • Brandskyddsmaterial
 • Ventilationsrör
 • Värmekablar och elektriska ledningar
 • Broms- och kopplingsbelägg i fordon

3. Hälsorisker förknippade med asbestexponering

Asbestfibrer är mycket små och kan lätt andas in, vilket kan leda till en rad allvarliga hälsoproblem. Några av de vanligaste hälsoriskerna förknippade med asbestexponering inkluderar:

 • Asbestos: En lungsjukdom som orsakas av att asbestfibrer fastnar i lungorna och leder till ärrbildning och andningssvårigheter. Det finns ingen bot för asbestos, och sjukdomen kan vara debiliterande eller till och med dödlig.
 • Lungcancer: Asbestexponering ökar risken för att utveckla lungcancer, särskilt bland personer som röker.
 • Mesoteliom: En sällsynt men aggressiv form av cancer som främst drabbar lungornas och bukhålans hinna. Mesoteliom är nästan uteslutande kopplat till asbestexponering och har en mycket dålig prognos.

4. Förebyggande åtgärder

För att minimera risken för asbestrelaterade hälsoproblem är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder, såsom:

 • Undvika att störa material som innehåller asbest, om du inte är utbildad och certifierad för att hantera det.
 • Använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du arbetar med asbesthaltigt material.
 • Följa lagar, regler och riktlinjer för hantering och bortskaffande av asbesthaltigt material.
 • Regelbundet kontrollera och underhålla byggnader och anläggningar där asbest kan förekomma, för att säkerställa att materialet förblir intakt och i gott skick.
 • Genomgå lämplig utbildning och certifiering om du arbetar inom en bransch där asbesthantering är nödvändig, såsom rivning, sanering eller byggsektorn.

5. Om du misstänker asbestexponering

Om du misstänker att du har utsatts för asbest, är det viktigt att vidta följande åtgärder:

 • Informera din läkare om din potentiella exponering, även om du inte uppvisar några symtom. Det är viktigt att din läkare är medveten om din exponeringshistorik, eftersom symtom på asbestrelaterade sjukdomar kan ta flera decennier att utvecklas.
 • Sluta röka om du är rökare, eftersom rökning i kombination med asbestexponering kraftigt ökar risken för lungcancer.
 • Om du arbetar i en miljö där asbestexponering är möjlig, se till att du följer alla säkerhetsföreskrifter och använder lämplig skyddsutrustning.

Asbest är en allvarlig hälsorisk som inte får underskattas. Genom att vara medveten om vad asbest är, var det har använts och vilka hälsorisker som är förknippade med exponering kan vi vidta nödvändiga förebyggande åtgärder och skydda oss själva och våra nära och kära från de faror som asbest utgör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *