Victor Johansson AB 

08-446 867 77

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Vad är eternit och hur du ska hantera det

Vad är eternit och hur hanterar du det? Detta är frågor som många människor ställer sig i dag. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera vad eternit är och hur man kan hantera det på ett säkert och effektivt sätt.

Vad är eternit?

Eternit är en blandning av krossad asbest och cement som även kallas för asbestcement. Materialet har en lång livslängd och asbest användes mycket förr i tiden på grund av dess hållbarhet. Dock så upptäcktes att asbest är farligt och om man får i sig det så kan man bli sjuk eller drabbas av olika cancersjukdomar senare i livet.

Det är tillåtet idag för privatpersoner att hantera asbesthaltiga material i sina bostäder, men för att undvika framtida skador eller sjukdomar orsakade av asbest så bör man vara försiktig och skydda sig.

Asbest kan spridas via luften och kallas för asbestdamm. Det här dammet som oftast inte är synligt för ögat kan exponeras vid t,ex en rivningen, när man tar bort gamla tak eller när man renoverar en gammal byggnad.

Hur kan man skydda sig mot asbest?

Det bästa sättet att skydda sig mot asbest är att undvika det helt och hållet. Om du ska arbeta med material som kan innehålla asbest, se till att du bär rätt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, handskar och skyddsglasögon.

Ni kan läsa mer om det i vårt inlägg: Asbest – Vad är det och hur man hanterar det på bästa sätt

Hur ska man göra om man ska hantera eternit?

Vid hantering av eternit bör man vara ytterst försiktig då det finns en risk att materialet går sönder och asbest sprids. Plattorna bör nästan alltid hanteras som en helhet så att dom inte går sönder.

Detta betyder att man helst inte ska slå sönder, såga, slipa eller borra i eternit då det utgör en hälsorisk, utan att försöka avlägsna eterniten i sin helhet.

Faktum är att eterniten kan vara så känslig så att det kan räcka med att köra en högtryckstvätt för att det ska frigöra asbest partiklar.

Så om du måste hantera eternit så var försiktig och skydda dig så att du inte utsätter dig själv eller andra i din närhet. Ett säkert och effektivt sätt är att ta hjälp av en saneringsfirma.

Vi hoppas att det här blogginlägget har gett dig en inblick i vad eternit är och hur man ska tänka och göra när man ska hantera eternit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *