Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Vad är eternit och hur du ska hantera det

Eternit har en lång historia i Sverige och har använts i allt från byggmaterial till takplattor. Men vad exakt är eternit, och varför talar vi om det som om det vore en risk? Kanske har du hört talas om asbest och dess faror. I den här artikeln kommer vi att dyka djupt in i vad eternit är, varför det anses vara farligt, och hur man bör hantera det på ett säkert sätt.

Vad är Eternit?

Eternit är ett varumärke för en typ av byggmaterial som ursprungligen bestod av cement blandat med asbest. Det har varit populärt för dess hållbarhet och brandmotstånd. Men det är också förknippat med allvarliga hälsorisker på grund av innehållet av asbest. Vill du veta mer om asbest? Läs vår tidigare artikel om ämnet.

Varför är Eternit farligt?

Asbest, en av komponenterna i äldre eternitprodukter, är känt för att vara hälsofarligt. Långvarig exponering kan leda till allvarliga lungsjukdomar, inklusive asbestos och lungcancer. Detta har lett till vad många kallar ”Sveriges största arbetsmiljöskandal”.

Hur ska du hantera Eternit?

Hantering av eternit är en uppgift som kräver allvar och omsorg. Nedan följer en detaljerad genomgång av de steg du bör följa:

Identifiering

Innan du tar några åtgärder, måste du först vara säker på att materialet faktiskt är eternit som innehåller asbest. Detta kan göras genom visuell inspektion av en expert, eller genom att skicka ett prov till ett laboratorium för analys.

Säker borttagning

Om du har bekräftat att materialet är eternit med asbest, bör du följa de officiella riktlinjerna för borttagning. Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd och skyddshandskar. Det är också viktigt att försegla området för att förhindra spridning av asbestfibrer.

Förvaring och transport

När eternit har tagits bort måste det förvaras på ett säkert sätt innan det transporteras för bortskaffande. Det bör förseglas i tjocka plastpåsar eller andra behållare som är resistenta mot asbestfibrer.

Bortskaffande

Eternit med asbest klassas som farligt avfall och bör därför tas om hand på ett godkänt deponeringsställe. Kontakta din lokala avfallsstation för mer information om hur du bäst går tillväga.

Expertis och rådgivning

Det är alltid bäst att konsultera experter när det kommer till borttagning av eternit. För mer detaljerad information, läs Arbetsmiljöverkets information om asbest.

tegÅtgärdNoteringar
IdentifieringKonsultera en expertOm du är osäker på materialets innehåll
Säker borttagningAnvänd skyddsutrustningInkluderar andningsskydd och handskar
FörvaringFörsegla i säkra behållareFörhindrar spridning av asbestfibrer
BortskaffandeKontakta avfallsstationFölj lokala riktlinjer för bortskaffande
Expertis och rådgivningLäs Arbetsmiljöverkets riktlinjerAlltid en bra idé för att förstå regler och bestämmelser

Byta ut eller bevara?

Beslutet att antingen byta ut eller bevara eternit kan vara komplicerat och bör baseras på flera faktorer:

Skicket på materialet

Om eterniten är i gott skick, och inte riskerar att skadas vid framtida arbete, kan det i vissa fall vara säkert att behålla det.

Platsen för eternit

Var eterniten är placerad spelar också en roll. Om det är på en plats där det är liten risk för störningar kan det vara säkrare att låta det vara.

Juridiska krav

Det är viktigt att känna till de juridiska kraven i din kommun eller region. Vissa platser har strikta regler om borttagning av asbesthaltiga material.

Ekonomiska överväganden

Borttagning av eternit kan vara en dyr process, men kostnaden för att behålla farligt material kan också vara hög i det långa loppet, både ekonomiskt och hälsomässigt.

För mer information och rådgivning, se Byggahus.se: Eternit – byta ut eller bevara.

Sammanfattning

Att hantera eternit är inget att underskatta. Med dess risker och dåliga rykte är det avgörande att behandla det med yttersta försiktighet. Nästa gång du stöter på eternit på en byggarbetsplats, vet du precis hur du ska agera för att hantera det på ett säkert sätt.

Frågor att tänka på:

  • Har du identifierat eternit i din byggnad?
  • Har du konsulterat experter för säker borttagning?
  • Har du läst igenom all relevant information och riktlinjer?

Genom att svara på dessa frågor kan du ta de första stegen mot en säkrare arbetsmiljö och en bättre förståelse för riskerna med eternit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *