Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Asbest – Vad är det och hur man hanterar det på bästa sätt

I det här inlägget så kommer vi att kolla lite närmare på vad asbest är och hur du kan ta skada om du inte är försiktig vid hanteringen av asbest. Vi kommer också ge några tips på hur du bäst hanterar asbest om du till exempel ska renovera eller bygga om hemma.

Asbest användes väldigt mycket inom byggindustrin förr men blev förbjudet att användas i Sverige år 1982. Dock så använde man material med asbest ganska mycket förr i tiden så det finns många hus och byggnader som har asbest i sig. Det som man ska komma ihåg är att det är inte farligt så länge fibrerna från asbesten inte sprids i luften.

För att asbest ska spridas via luften och bli farligt så måste materialet som det finns asbest i gå sönder så att det kan spridas.

Varför är asbest farligt och vad är det?

Asbest är ett farligt ämne som tidigare användes flitigt inom byggindustrin, men som förbjöds i Sverige år 1982. Det är en naturligt förekommande mineral i naturen, bestående av långa, tunna fibrer som är både starka och värmebeständiga.

Faran med asbest är att fibrerna kan spridas i luften när det material som innehåller asbest bryts ner. När fibrerna andas in kan de orsaka allvarliga skador på lungorna och andra organ.

Om man inhalerar asbest kan den orsaka hälsoproblem som:

  • Dammlunga
  • KOL
  • Pleurit
  • Tjocktarmscancer
  • Lungsäckscancer
  • Lungcancer

Det finns tre typer av asbest: blå, brun och vit. Blå och brun asbest är den farligaste. Vit asbest är inte lika farligt som de andra två, men den kan ändå vara skadlig. Det är viktigt att vara medveten om de olika typerna av asbest för att kunna skydda sig själv och andra.

Tips för dig som ska bygga om eller renovera hemma i hus med asbest

Om du planerar att renovera eller bygga om hemma där du vet att det finns asbest, eller om du misstänker att det kan finnas asbest, är det oerhört viktigt att du vidtar åtgärder för att skydda dig själv och din familj. Asbest är en farlig substans som kan frigöras i luften när material som innehåller asbest störs eller bryts ner. Det kan utgöra allvarliga risker för din hälsa, särskilt om du andas in asbestfibrer. Så se till att använda rätt skyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifterna när du hanterar asbesthaltiga material för att minimera risken för exponering och eventuella skadliga effekter.

Här nedan så har vi listat några tips på hur du kan skydda dig och hur du bäst hanterar asbest vid en ombyggnation eller renovering hemma.

  • Använd en ansiktsmask som filtrerar bort små partiklar när du arbetar med asbest
  • Innan du ska borra eller t,ex bryta upp ett golv med asbest i så blöt ytan så att  dammet inte sprids i luften.
  • Arbeta i välventilerade utrymmen och om det inte går så kan man använda sig utav fläktar som suger bort partiklar ifrån luften.
  • Använd handskar när du arbetar med material som kan innehålla asbest.

Om du är osäker på om det finns asbest hemma hos dig där du ska bygga om eller renovera så kan vi på hjälpa dig med att ta ett asbest prov och hjälpa dig med att göra en asbestsanering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *